Wed10212020

Last update02:00:00 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 6 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 6.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 29/33 công trình mực nước dâng, 3/33 công trình mực nước hạ và 1/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,11m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK33aT).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,52m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,54m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 15/25 công trình có mực nước dâng, 8/25 công trình có mực nước hạ và 2/25 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,20m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK40T) và hạ thấp nhất là 0,80m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (CB4-II).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,45m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,27m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-50m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b) là -25,45m đạt 50,90% và xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) là -25,33m đạt 50,66%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 50/71 công trình có mực nước dâng, 16/71 công trình có mực nước hạ và 5/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 11,71m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (LK41T) và hạ thấp nhất là 1,06m tại TT.Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (LK66T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -124,26m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,33m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-50m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (LK10T) là -26,95m đạt 53,91%; huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T) là -27,60m đạt 55,20%; huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T) là -31,62m đạt 63,23%; ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (C15) là -33,91m đạt 67,82% và TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng là -55,09m (C10b) đạt 110,17% và -124,26m (C10o) đạt 248,51%. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế không rõ ràng so với tháng 5, có 11/22 công trình có mực nước hạ, 11/22 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất 0,29m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T) và dâng cao nhất là 2,17m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -20,85m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,45m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: So với mực nước hạ thấp cho phép (-30m) trong tháng 6 độ sâu mực nước trung bình tháng ở xã Đắk Năng, TP. Kon Tum (LK131T) là -20,15m đạt 67,15%; xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà (LK139Tm1) là -19,80m đạt 66,00% của tỉnh Kon Tum và ở xã Ia RSươn, huyện Krông Pa (LK31T) là -15,19m đạt 50,62%; xã Ialy, huyện Chư Pah (LK62T) là -20,85m đạt 69,51% của tỉnh Gia Lai. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh các khu vực này.

Xem chi tiết tại đây. 


Newer news items:
Older news items: