Sun12062020

Last update03:41:21 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 6 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho 2 khu vực phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An), khu vực phía Nam (Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) của vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 6.

TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (qh)

Khu vực phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5, với 19/29 công trình có mực nước hạ, 5/29 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/29 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (QT14-TH) và dâng cao nhất là 0,44m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HĐ).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,88m xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (QT11-TH) và sâu nhất là -14,32m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6 với 18/29 công trình mực nước dâng, 6/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/29 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An); dâng >1,0m tập trung ở khu vực huyện Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung chủ yếu khu vực huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa).

Khu vực phía Nam vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5, với 30/37 công trình có mực nước hạ, 4/37 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/37 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,28m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT6a-QB) và dâng cao nhất là 0,46m tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT7a-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,64m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3a-H) và sâu nhất là -8,56m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT3-HS).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 6 với 15/37 công trình mực nước dâng, 12/37 công trình mực nước hạ và 10/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Bố Trạch, Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) và mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung chủ yếu khu vực huyện Hương Sơn, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình)

TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (qp)

Khu vực phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5 với 17/33 công trình có mực nước hạ, 11/33 công trình có mực nước dâng và 5/33 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,36m xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA) và dâng cao nhất là 0,34m tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT9b-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,83m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (QT12b-NA) và sâu nhất là -13,11m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6 với 18/33 công trình mực nước dâng, 8/33 công trình mực nước hạ và 7/33 dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu vực huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) và mực nước hạ thấp từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An).

Khu vực phía Nam vùng Bắc Trung Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5, với 29/38 công trình có mực nước hạ, 5/38 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/38 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,96m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT2b-HS) và dâng cao nhất là 0,28m tại xã Hải Lệ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (QT9b-QT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,22m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là -8,30m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT4a-HK).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 6 với 15/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 13/38 công trình mực nước hạ và 10/38 công trình dâng.

Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: