Sat06062020

Last update04:36:03 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Quý I Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất quý I năm 2020 so với quý I năm 2019: mực nước có xu thế hạ là chính. Giá trị hạ thấp nhất là 1,35m tại TT. An Bình, TX.An Khê,tỉnh Gia Lai (LK18T) và giá trị dâng cao nhất là 0,93m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a) (xem hình 1).
Trong quý I: mực nước trung bình quý sâu nhất là -9,55m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT) và mực nước trung bình quý nông nhất là -1,10m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình quý I so với cùng thời điểm 5 năm, 10 năm và 20 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với so với cùng quý 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước lần lượt là 1,65m; 1,81m và 3,16m tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: