Sat02272021

Last update05:41:13 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 3 Năm 2020 Vùng Bắc Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 3.
TẦNG CHỨA NƯỚC HOLOCENE (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể chiếm ưu thế so với tháng 2, với 29/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 25/66 công trình có mực nước hạ và 12/66 công trình có mực nước dâng. Tuy nhiên mực nước có xu thế hạ tập trung chủ yếu từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, còn khu vực 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An mực nước có xu thế dâng và dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT16a-QB) và dâng cao nhất là 1,76m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HĐ).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,14m xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -14,72m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCENE (QP)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể chiếm ưu thế so với tháng 2 với 32/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, 23/71 công trình có mực nước hạ và 16/71 công trình có mực nước dâng. Mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tuy nhiên khu vực sông Lam (tỉnh Nghệ An) và khu vực từ tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế mực nước có xu hướng hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (QT16b-NA) và dâng cao nhất là 0,30m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,20m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là -13,32m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 3.
Xem chi tiết tại đây.


Newer news items:
Older news items: