Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc sẽ diễn ra trong tháng 4/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ, viên chức và người lao động toàn Liên đoàn.
Quá trình chuẩn bị đại hội được Đảng uỷ Liên đoàn coi trọng. Đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.  Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động thiết thực, toàn bộ đảng viên, viên chức và người lao động Liên đoàn quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao để chào mừng Đại hội Đảng bộ Liên đoàn lần thứ XVI - Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của TW và Đảng bộ cấp trên, Đảng ủy Liên đoàn đã ban hành Kế hoạch số 186-KH/ĐU ngày 18 tháng 11 năm 2019 về Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lần thứ XVI - Nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Để chuẩn bị Đại hội, Đảng uỷ Liên đoàn đã thành lập các Tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự Đại hội do đồng chí Nguyễn Chí Nghĩa - UVTV, Bí thư đảng uỷ làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức Đại hội do đồng chí Nguyễn Đỗ Lĩnh - UVTV, Phó Bí thư đảng uỷ làm Trưởng tiểu ban.
Tại phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lần thứ XVI - Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các Tổ văn kiện của Tiểu ban xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn và các văn kiện khác trình đại hội.
Sau nhiều lần thảo luận, góp ý, chỉnh sửa dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn đã được hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng đường lối của Đảng, thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Liên đoàn; đánh giá khách quan, trung thực kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Liên đoàn, xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và gửi lấy ý kiến góp ý của các Chi bộ, Tiểu ban văn kiện tổng hợp, hoàn thiện để cùng với các hồ sơ, văn kiện khác trình Đảng uỷ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thẩm định trước khi tiến hành Đại hội.
Song song với việc chuẩn bị đại hội, Đảng ủy Liên đoàn quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; phê duyệt kế hoạch, báo cáo của Chi bộ, đề án nhân sự và chỉ đạo tổ chức, phân công các đồng chí trong Ban thường vụ tham dự và chỉ đạo đại hội các Chi bộ trực thuộc đảm bảo chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế, quy định. Đảng uỷ Liên đoàn đã lựa chọn Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội điểm. Sau đại hội Chi bộ Văn phòng đã họp rút kinh nghiệm, xây dựng bộ mẫu văn kiện, chương trình đại hội các Chi bộ. Trong nửa đầu tháng 3/2020, 9/9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn đã tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 theo đúng kế hoạch đã đặt ra.
Các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lần thứ XVI - Nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã được Đảng uỷ Liên đoàn quan tâm chỉ đạo. Công đoàn Liên đoàn đã phát động “Tháng thi đua” xây dựng các cá nhân, tập thể điển hình trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; Xây dựng các công trình, sản phẩm tiêu biểu vượt tiến độ, chất lượng...; Đăng ký các tiết mục văn nghệ tham gia cuộc thi Tiếng hát chào mừng Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lần thứ XVI - Nhiệm kỳ 2020 – 2025...đang được đông đảo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Liên đoàn nhiệt tình hưởng ứng.
Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh hoạt động; xây dựng môi trường, cảnh quan từ Liên đoàn đến các đơn vị trực thuộc; công tác tổ chức...hướng tới Đại hội Đảng bộ Liên đoàn đang được gấp rút hoàn thành sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ./.
Một số hình ảnh hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Nhiệm kỳ 2020-2025

daihoi-ldmb-1Đại hội điểm Chi bộ Văn phòngdaihoi-ldmb-3Đại hội Chi bộ Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ
daihoi-ldmb-4Kiểm tra và tặng quà tổ khoan - Đoàn tài nguyên nước Bắc Trung Bộ đang thi công tại lỗ khoan VCLCh07 vùng Phúc Than - tỉnh Lai Châu


daihoi-ldmb-5Kiểm tra và tặng quà tổ khoan - Đoàn tài nguyên nước Đông Bắc đang thi công tại lỗ khoan VCCB47 vùng Yên Lạc - tỉnh Cao Bằng


Newer news items:
Older news items: