Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức lao động Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung lần thứ IV (2020 - 2025)

Ngày 08/01/2020, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và  phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng phụ trách; ông Nguyễn Ton Phó, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; cùng các cán bộ, viên chức, người lao động điển hình tiên tiến trong Liên đoàn.
Tại Hội nghị, ông Cao Duy Hải, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện phong trào thi đua do Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phát động; cùng với sự chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, của Đảng ủy và Lãnh đạo Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, sự đồng thuận và quyết tâm của cán bộ, viên chức và người lao động, Liên đoàn đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Thành quả được ghi nhận là hoàn thành 06 dự án/đề án tài nguyên nước, đang thực hiện 03 nhiệm vụ chuyên môn do Chính phủ và Bộ TNMT quản lý, và 01 nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước; đã và đang thực hiện 01 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 01 đề tài hợp phần nghiên cứu khoa học do Chính phủ Úc tài trợ trong lĩnh vực tài nguyên nước. Bên cạnh đó, Liên đoàn đã thực hiện các Hợp đồng sản xuất dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, địa kỹ thuật và địa chất khoáng sản với tổng giá trị khoảng 148,378 tỷ đồng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Qua thi đua, Liên đoàn có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích được ghi nhận. Liên đoàn được nhận 02 Cờ Thi đua của Bộ TNMT, 01 Cờ Thi đua của Chính phủ, 01 cá nhân và 01 tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp Ngành TNMT được cấp trên công nhận.

hoinghicbvc_LDMT-2Ông Cao Duy Hải - Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn báo cáo tại Hội nghị
Liên đoàn cũng đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Đó là, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thi công hiệu quả các hoạt động dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu thu nhập bình quân trên 15 triệu đồng/người/tháng.
Góp phần tạo nên thành công của Hội nghị, đại diện các tập thể, các cá nhân tham dự đã có các tham luận chia sẻ về những kết quả đạt được qua phong trào thi đua ở các lĩnh vực chuyên môn, quản lý, những trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công việc, tiết kiệm thời gian, giảm giá thành sản phẩm.
hoinghicbvc_LDMT-3Ông Nguyễn Trung Phát - chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Điều tra đánh giá Tài nguyên nước

hoinghicbvc_LDMT-4Ông Nguyễn Văn Thiện - chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi công Khoan - bơm hút nước thí nghiệm
Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Quang Huy trân trọng cám ơn và đánh giá cao công sức đóng góp của cán bộ viên chức, của các điển hình tiên tiến vào sự phát triển chung của Liên đoàn; cảm ơn những chia sẻ, đóng góp của các tham luận tại Hội nghị và kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động trong Liên đoàn cùng phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

hoinghicbvc_LDMT-5Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Liên đoàn trưởng Phụ trách phát biểu chỉ đạo Hội nghị

hoinghicbvc_LDMT-6

hoinghicbvc_LDMT-1Toàn cảnh Hội nghị


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: