Sat06062020

Last update04:36:03 AM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 2 Năm 2020 Vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 2.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ là chính, có 40/60 công trình mực nước hạ, 4/60 công trình mực nước dâng và 16/60 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,96m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là 0,67m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q221020).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,50m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q404020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,56m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ là chính, có 30/54 công trình mực nước hạ, 8/54 công trình mực nước dâng và 16/54 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,07m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222230) và giá trị dâng cao nhất là 1,12m tại xã Anh Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630030).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -30,78m tại phường Đông Hưng, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,52m tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 2 ở quận 12 tại phường Đông Hưng đạt -30,78m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây đạt -23,32m (Q011340) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ là chính so với tháng 1, có 24/49 công trình mực nước hạ, 9/49 công trình mực nước dâng và 6/49 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,37m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (040020) và giá trị dâng cao nhất là 0,95m tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Q612040).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,37m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,80m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 2 ở quận 12 tại phường Hiệp Thành đạt -20,18m (Q017030M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ là chính, có 31/53 công trình mực nước hạ, 9/53 công trình mực nước dâng và 13/53 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,95m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630050) và giá trị dâng cao nhất là 0,99m tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (Q629050).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -25,25m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,37m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 2 ở quận 12 tại phường Trung Mỹ Tây đạt -25,25m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh tại xã Lê Minh Xuân đạt -18,62m (Q808040) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ là chính, có 25/41 công trình mực nước hạ, 8/41 công trình mực nước dâng và 8/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,01m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060) và giá trị dâng cao nhất là 1,01m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -22,98m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,47m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040)).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.

Xem chi tiết tại đây

Newer news items:
Older news items: