Sat10242020

Last update02:00:00 PM GMT

Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 2 Năm 2020 Vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 2.
Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1, có 19/33 công trình mực nước hạ, 10/33 công trình mực nước dâng và 4/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,83m tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK121Tm2) và giá trị dâng cao nhất là 0,71m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -9,63m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,90m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1, có 27/27 công trình có mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 3,22m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB1-I).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -23,16m tại P.Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,28m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).
Dự báo: mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1, có 64/71 công trình có mực nước hạ và 7/71 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 3,50m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5o).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -125,28m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,29m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.
Cảnh báo: Mực nước trong tháng 2 năm 2020 của tầng ở một số nơi đã xuống vượt mức 60% mực nước hạ thấp cho phép và xuống mức thấp nhất hơn so với năm trước như ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk và TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.
Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1, có 14/22 công trình có mực nước hạ, 4/22 công trình có mực nước dâng và 4/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất 1,28m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T) và giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Chư Rcam, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK35T).
Mực nước trung bình tháng sâu nhất là -18,96m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,23m tại       xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T)).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.
Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: