Sun01172021

Last update12:44:26 AM GMT

Hội nghị cán bộ - viên chức năm 2019 khối cơ quan Trung tâm

cZCSáng ngày 20 tháng 01 năm 2020,tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức năm 2019 khối cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Tham dự hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động khối cơ quan Trung tâm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của khối cơ quan Trung tâm,  bà Nguyễn Thị Thanh Loan cho biết: Năm 2019, cơ quan Trung tâm đã thực hiện tốt chức năng quản lý của đơn vị dự toán cấp II là Quản lý, điều hành các đơn vị trực thuộc cũng như các phòng ban chức năng hoàn thành kế hoạch Bộ giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Trong năm 2020 Cơ quan Trung tâm tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, đề tài theo kế hoạch được giao trong năm 2020; tăng cường vai trò quản lý, thẩm định, kiểm tra, giám sát của khối cơ quan Trung tâm trong các nhiệm vụ Trung tâm trực tiếp thực hiện như: 03 dự thảo Thông tư, 03 dự án chính phủ, 03 dự án cấp Bộ, 08 đề tài khoa học công nghệ, 01 nhiệm vụ đặc thù, 01 dự án ODA;

cZCZCZ

Tiếp đó, ông Đỗ Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ 2020 của Công đoàn cơ quan Trung tâm.

zczczc

Sau khi nghe các báo cáo, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm, Thủ trưởng Cơ quan Trung tâm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cán bộ, viên chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, viên chức Trung tâm; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức Trung tâm. Ông Tống Ngọc Thanh đánh giá năm 2019, cơ quan Trung tâm đã làm tốt chức năng quản lý, vận hành sát với thực tế. Các cán bộ công nhân viên của Trung tâm đã lao động sản xuất trên mọi mặt trận bằng những hoạt động có thu. Tổng Giám đốc mong rằng trong năm tới toàn thể cán bộ - viên chức Trung tâm tiếp tục phát huy năng lực, tập trung trí tuệ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh.

ZCzczxczczxc

Tại Hội nghị, để ghi nhận, động viên những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên môi trường, lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể, cá nhân.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

xvxcvxcvcxNhung_BK

xzcxzcz

(NAWAPI)


Newer news items:
Older news items: