Fri06052020

Last update04:36:03 AM GMT

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

There are no translations available.

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Thông báo số 689/TB-TNNQG thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019. Kết quả xem tại phụ lục đính kèm: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=595&lang=viNewer news items:
Older news items: