Thu07022020

Last update03:54:59 AM GMT

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ban hành Thông báo số 689/TB-TNNQG thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019. Kết quả xem tại phụ lục đính kèm: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=595&lang=viTin mới hơn:
Tin cũ hơn: