Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Công bố thông tin quan trắc tài nguyên nước qua hệ thống "Cổng thông tin dữ liệu quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước"

Hiện nay, với sự lớn mạnh của việc đô thị hóa, kèm theo đó là sự phát triển của rất nhiều khu công nghiệp, nhà máy…Nên ô nhiễm môi trường, tài nguyên nước là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế quan trắc tài nguyên nước là hoạt động không thể thiếu trong sự phát triển ngày nay. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 thì việc áp dụng sức mạnh của công nghệ vào để giúp con người quản lý cũng như chia sẻ thông tin quan trắc tài nguyên nước, các thông tin cảnh báo dự báo tài nguyên nước của các nhà chuyên môn là việc làm cần thiết.

Cổng thông tin dữ liệu quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước được đầu tư xây dựng từ năm 2018 đến nay đã được đưa vào vận hành thử nghiệm nhằm cung cấp thông tin cho người dân cũng như doanh nghiệp khai thác thông tin.

40a1

Giao diện cổng thông tin dữ liệu quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.

Với hệ thống cổng thông tin này, các thông tin dữ liệu được công bố để người dân và doanh nghiệp cùng khai thác như sau:

- Các thông tin dữ liệu về quan trắc nước dưới đất gồm: Thông tin chung về công trình quan trắc, dữ liệu quan trắc mực nước, dữ liệu quan trắc nhiệt độ theo thời gian.

40a2

Giao diện chức năng cung cấp thông tin dữ liệu quan trắc nước dưới đất.

- Các bản tin dự báo cảnh báo tài nguyên nước dưới đất: Các bản tin này được cung cấp theo tháng và theo các vùng trong cả nước. Diễn biến mực nước tại các vùng và các tầng chứa nước, sơ đồ dự báo diễn biến mực nước theo tầng. Danh mục các file nội dung đính kèm với bản tin, xu thế diễn biến mực nước tháng tiếp theo tại vùng và tầng trong bản tin.

Ngoài ra, công thông tin còn cung cấp các thông tin dữ liệu khác như: Dữ liệu khai thác nước dưới đất, dữ liệu xả thải vào nguồn nước, các văn bản quy phạm pháp luật,…

40a3

Giao diện chức năng bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất.

- Các bản tin dự báo cảnh báo tài nguyên nước mặt: Các bản tin này được cung cấp theo tháng và theo các trạm cả nước. Diễn biến mực nước tại các trạm. Danh mục các file nội dung đính kèm với bản tin, xu thế diễn biến mực nước tháng tiếp theo tại các trạm.

40a4

Giao diện chức năng bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước mặt.

Với việc sử dụng cổng thông tin này trong công tác công bố dữ liệu quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước sẽ nâng cao hiệu quả về mặt quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước. Giúp người dân và doanh nghiệp dễ dang tiếp cận cũng như khai thác các thông tin về quan trắc cũng như dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Newer news items:
Older news items: