Mon11292021

Last update02:00:00 PM GMT

Nhiệm vụ của dự án Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam

Chưa bao giờ vấn đề khai thác, bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên nước lại trở nên bức thiết trên quy mô toàn cầu như hiện nay. Mức độ ô nhiễm, khan hiếm nguồn nước cùng với sự tác động gia tăng dân số, biến đổi khí hậu toàn cầu…đã và đang tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường sống, an ninh, hòa bình của nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Với đường bờ biển dài và các vùng châu thổ địa hình thấp Việt Nam được dự báo là một trong những quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Trước tình hình này chính phủ Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ trong việc ứng phó với biến đối khí hậu, Việt Nam ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) vào năm 1992 và phê chuẩn vào năm 1994, ký Nghị định thư Kyoto năm 1998 và phê chuẩn vào năm 2002. Việt Nam cũng đã ban hành Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh, Chiến lược quốc phòng an ninh, Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 hay Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020… trong đó tập trung vào việc phát triển kinh tế đồng thời với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, chiến lược này dường như không được thực hiện một cách hiệu quả trong những năm tiếp theo, lý do chủ yếu là thiếu nguồn ngân sách và công tác tăng cường thể chế còn yếu và rời rạc trước nhu cầu phát triển kinh tế. Do đó, có thể khẳng định rằng các điều kiện môi trường sẽ ngày càng xấu đi do thiếu các biện pháp khắc phục có hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực được cho là dễ tổn thương như vùng đồng bằng ven sông và ven biển. Thêm vào đó, các tác động của biến đổi khi hậu sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, kèm theo hiện tượng nước biển dâng, tác động tiêu cực nguồn nước, đặc biệt ở các khu vực đồng bằng ven biển, địa hình thấp như khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Từ nhiều thập kỷ nay, Việt Nam và CHLB Đức luôn có mối quan hệ, hợp tác truyền thống quý báu, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Trong đó hỗ trợ Việt Nam Tăng trưởng xanh thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt tài nguyên nước đang là những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Đức.

Trong lĩnh vực nước dưới đất, Chính phủ CHLB Đức tài trợ cho Việt nam Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam pha I” bằng nguốn vốn ODA và triển khai trong thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2018. Dự án này được giao cho Viện Liên bang về Khoa học trái đất và tài nguyên thiên nhiên thực hiện (BGR) đã bước đầu nâng cao năng lực cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các đối tác khác của Việt Nam trong lĩnh vực điều tra, đánh giá, quan trắc và dự báo tài nguyên nước ngầm, hỗ trợ xây dựng một số hướng dẫn kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực điều tra tài nguyên nước ngầm và tăng cường nhận thức trong cộng đồng tại các địa phương vùng dự án.

Trên cơ sở sự thành công của Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II (2014 – 2018), dự án đề xuất này tiếp tục hướng tới thực hiện cách thức tiếp cận đa cấp, đưa ra một chính sách quốc gia phù hợp về bảo vệ nước dưới đất, góp phần vào việc cải thiện dữ liệu và các số liệu thực tế về nước dưới đất tại các tỉnh ĐBSCL. Với mục tiêu cụ thể là bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả, bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún mặt đất do khai thác nước dưới đất tại các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự án sẽ góp phần trực tiếp vào mục tiêu tổng thể của Chương trình Hợp tác kỹ thuật Đức – Việt Nam “Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Dựa trên các kết quả đã đạt được của dự án “Tăng cường bảo vệ nước dưới đất tại Việt Nam” giai đoạn 1/2015 - 12/2017 và kết quả phân tích các vấn đề cần giải quyết tại đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Cà Mau, các cấu phần, hoạt động và kết quả của dự án được tập hợp thành năm nhóm dưới đây:

  • Nhiệm vụ 1: Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước ở địa phương.
  • Nhiệm vụ 2: Cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về nước dưới đất trong vùng dự án
  • Nhiệm vụ 3: Sử dụng cơ sở thông tin dữ liệu vào quản lý và hoạch định chính sách về tài nguyên nước
  • Nhiệm vụ 4: Nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, quản lý và đối tượng sử dụng nước về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
  • Nhiệm vụ 5: Tăng cường năng lực điều tra, đánh giá, bảo vệ và quản lý tài nguyên nước dưới đất cho các cơ quan tham gia dự án.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: