Tue11302021

Last update02:00:00 PM GMT

Chất lượng nước ngày càng suy giảm, nhiều hiện tượng ô nhiễm bất thường trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình

Lưu vực sông Hồng - Thái Bình  là  lưu vực sông lớn nhất miền Bắc có diện tích 169.020 km2, trong đó phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam là 86.720 km2, chiếm 51%, phần còn lại thuộc lãnh thổ Trung Quốc và Lào.

Nguồn nước sông Hồng - Thái Bình là nguồn nước chính phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế, xã hội khác của 16 tỉnh Bắc Bộ, một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, dịch vụ, các hoạt động dân sinh, đồng thời có sự gia tăng việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp..., chất lượng nước sông Hồng-Thái Bình đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, thượng nguồn sông Hồng bắt nguồn từ Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn thải phát sinh từ các hoạt động kinh tế của Trung Quốc. Cho đến nay có thể nhận thấy chất lượng nước trên lưu vực ngày càng suy giảm, nhiều hiện tượng ô nhiễm bất thường cũng đã được ghi nhận, gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường sinh thái, sức khỏe người dân và các hoạt động kinh tế xã hội.

36a

Một đoạn sông Hồng

Các kết quả giám sát chất lượng nước từ năm 2005 đến nay cho thấy, chất lượng nước vào tháng 1, tháng 2 khi sông Hồng được bổ sung một lượng nước lớn từ các nhà máy thủy điện phía thượng lưu xả nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, chất lượng nước được cải thiện rõ rệt như hàm lượng COD tại trạm thủy văn Tuần Quán dao động trong khoảng 12,5 mg/l, hàm lượng BOD dao động khoảng 7,6 mg/l Tuy nhiên vào tháng 3 khi mực nước xuống thấp do không có nguồn nước bổ sung, hàm lượng các chất ô nhiễm tăng cao tại vị trí này như hàm lượng COD dao động trong khoảng 14,2 mg/l, hàm lượng BOD dao động trong khoảng 9,5 mg/l. Số liệu đo đạc sông Hồng tại thượng lưu cống Ngô Đồng là điểm cuối cùng trên sông Hồng cũng cho kết quả tương tự, hàm lượng BOD khảo sát vào tháng 2 do động trong khoảng 11,9 mg/l, hàm lượng COD do động trong khoảng 17,5 mg/l. Tuy nhiên kết quả khảo sát vào tháng 3 cho thấy chất lượng nước có xu hướng xấu hơn do các hồ thủy điện đã ngừng xả nước và đây là thời điểm mùa khô. Hàm lượng BOD tăng lên và dao động trong khoảng 12,5 mg/l và hàm lượng COD dao động trong khoảng 18,2 mg/l.

Diễn biến của chất lượng nước trên dòng chính sông Hồng từ trạm thủy văn Tuần Quán xuống đến sông Hồng tại cống Ngô Đồng cho thấy rõ một số nguồn gây ô nhiễm khá mạnh tại Việt Trì, sau nhập lưu sông Lô vào sông Hồng, hay đoạn tiếp nhận nước thải đô thị từ vùng Hà Nội và lân cận (tính từ sau trạm Thủy văn Hà Nội). Cũng từ diễn biến này có thể thấy các chất ô nhiễm từ sau Hà Nội có ảnh hưởng đến hạ lưu lưu vực sông Hồng làm cho nồng độ các chất ô nhiễm trong nước tăng cao.

Theo số liệu thống kê đến năm 2011, dân số toàn vùng là 24.838.800 người. Giai đoạn 2015-2020 có tỉ lệ tăng tự nhiên là 0,8-1,0% năm. Dân cư thành thị sẽ tăng nhanh, đồng thời dân cư nông thôn sẽ giảm do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá. Dự kiến dân cư thành thị chiếm 28% tổng dân số hiện tại sẽ tăng lên trên 40% vào năm 2020, 50% vào năm 2030 và 60% năm 2050. Theo dự báo đến năm 2030 dân số trên toàn lưu vực vào khoảng 27.207,732 người và đến năm 2050 dự báo dân số là 40.811.598 người (Nguồn: Quy hoạch tổng thể PTKTXH các tỉnh ĐBSH). Như vậy lượng nước dùng cho sinh hoạt sẽ tăng lên tương ứng với tỉ lệ tăng dân số trên lưu vực (tính trung bình 1 người/ngày dùng lượng với lượng nước thải ước tính là: 30 lít/người) thì lượng nước thải từ sinh hoạt đã vào khoảng: 816.231,96 m3/ngày


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: