Sat02272021

Last update05:41:13 AM GMT

Quy hoạch sông Hồng – Thái Bình là vấn đề cấp bách, cần làm ngay

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 766 ngày 9/5/2016 về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chỉ đạo các cơ quan, các nhóm chuyên gia xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết từng nội dung, nhiệm vụ và khẩn trương triển khai thực hiện, bao gồm cả kế hoạch lấy ý kiến, huy động sự tham gia của các địa phương liên quan, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội đại diện cho lợi ích người dân trên lưu vực, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng.

35a

Như đã biết, các vấn đề tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình đó là: Phụ thuộc và chịu tác động của dòng chảy đến từ Trung Quốc; cạnh tranh mâu thuẫn sử dụng nước thượng – hạ lưu đã xảy ra ở trên sông Hồng – Thái Bình; mực nước sông Hồng bị hạ thấp trong những năm gần đây; biến đổi lòng dẫn của hệ thống sông Hồng – Thái Bình; tình trạng hạn hán thiếu nước về mùa kiệt; những dự án chuyển nước chưa trong khuôn khổ của quy hoạch tài nguyên nước; một số đề xuất xây dựng các công trình trên sông Hồng chưa trong khuôn khổ của quy hoạch tài nguyên nước; ô nhiễm nguồn nước; hệ sinh thái thủy sinh với các loài thủy sản quý hiếm bị đe dọa; thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô diễn ra phổ biến chủ yếu ở khu vực vùng núi; khai thác nước dưới đất quá mức và không hợp lý; xâm nhập mặn các tầng chứa nước. 

Việc lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình cần phải có sự phối hợp giữa các bộ, ngành, các nhà khoa học và địa phương thuộc lưu vực. Cần có những phương án kịch bản cho công tác đánh giá về các mặt: xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử và an ninh quốc phòng… liên quan đến quy hoạch, khai thác tài nguyên nước sông Hồng. Trong thời gian sớm nhất, cần đưa ra một quy hoạch có tầm nhìn lớn, có chiến lược lâu dài, để đảm bảo khai thác, sử dụng sông Hồng với lợi ích kinh tế hiệu quả dựa trên điều kiện tự nhiên. Đặc biệt, dựa trên những kết quả khách quan, chính xác đó, cần sớm điều chỉnh, ban hành các hành lang pháp lý để áp dụng với mọi điều chỉnh liên quan đến sử dụng tài nguyên sông Hồng. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030 sẽ bảo đảm thực hiện đúng chức năng đã xác định của các đoạn sông, nguồn nước trên các dòng chính của hệ thống sông Hồng – Thái Bình; Cơ bản giải quyết được mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước cho phát điện, giao thông thủy, nông nghiệp trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình; Kiểm soát được tình trạng ô nhiễm các nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng ở các khu dân cư, khu đô thị lớn, khu công nghiệp quan trọng đạt mức độ cho phép; hạn chế tình trạng xâm nhập mặn vùng cửa sông và các tầng chứa nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình; Cảnh báo được tình trạng sạt, lở bờ sông; mất ổn định, hạ thấp lòng dẫn sông tại các vị trí quan trọng; phòng, chống sụt, lún đất do khai thác nước dưới đất quá mức ở vùng Đồng bằng sông Hồng./.


Newer news items:
Older news items: