Wed02242021

Last update05:41:13 AM GMT

Phân tích đánh giá tính hiệu quả của Dự án Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Tài nguyên nước là vấn đề đang được các cấp thẩm quyền quan tâm, đặc biệt đây là vùng kinh tế quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, do đó kết quả nghiên cứu phải đảm bảo tính thực tế. Những thông tin của dự án này sẽ là định hướng quan trọng nhằm giải quyết vấn đề nước trong việc thiết kế và điều chỉnh quy hoạch không chỉ đối với khu vực đô thị, công nghiệp mà còn cấp thiết cả vùng nông thôn và các ngành nghề khác.

Đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính

Vùng nghiên cứu có diện tích rộng lớn, nên giá thành đầu tư theo quy phạm sẽ rất cao. Do đó tập thể tác giả đã chọn lựa các giải pháp sau nhằm tiết giảm giá thành:

- Kế thừa kết quả nghiên cứu đã có: Dự án sẽ thu thập đầy đủ kết quả nghiên cứu hiện có trong vùng do đó nội dung, khối lượng và phương pháp nghiên cứu đã được giảm thiểu nhằm đạt được kết quả chuyên môn cao nhất và giá thành đầu tư giảm đáng kể.

- Kế thừa các nghiên cứu đang thực hiện: Một số dự án đang thực hiện cũng được xem xét kỹ lưỡng nhằm giảm thiểu khối lượng thiết kế trùng lặp và kế thừa kết quả sau khi hoàn thành.

Đánh giá hiệu quả về xã hội

Một hiệu quả thực tiễn về xã hội mà Dự án mang lại cho các địa phương là những công trình thăm dò đạt chất lượng sẽ được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong thực tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu.

Đánh giá tác động đối với môi trường

Phần lớn các hoạt động nghiên cứu của dự án thường không có ảnh hưởng đến môi trường. Các dạng công tác như: công tác khoan, công tác bơm thổi rửa và bơm thí nghiệm .v.v. do sự hoạt động của các máy móc, thiết bị nên sẽ có những tác động tới môi trường xung quanh.

+ Trong khi các thiết bị như máy khoan, máy nén khí hoạt động sẽ gây ra tiếng ồn, có thể làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân xung quanh khu vực thi công.

+ Trong quá trình vận chuyển cũng như vận hành máy móc có thể dầu mỡ, phế thải tràn ra khu vực thi công gây ô nhiễm môi trường.

+ Trong quá trình bơm thổi rửa và hút nước thí nghiệm, lượng nước được bơm lên có thể gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến sản suất, trồng cấy hoa màu của nhân dân. Cũng trong quá trình hút nước, mực nước các giếng khai thác của các hộ dân xung quanh khu vực thí nghiệm có thể bị sụt giảm.

+ Trong quá trình khoan, đơn vị thi công sẽ phải sử dụng dung dịch sét để khoan và sẽ tạo ra một lượng mùn khoan nhất định. Dung dịch sét không gây ảnh hưởng tới môi trường nước dưới đất, không gây ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, dung dịch sét và mùn khoan nếu để chảy tràn lan trên mặt đất sẽ làm thay đổi chất lượng của lớp đất thổ nhưỡng, làm cho lớp đất này không còn tơi xốp, chất đất xấu đi, ảnh hưởng tới năng suất hoa màu của nhân dân.

+ Ngoài các công tác nêu trên còn lại các dạng công tác khác khi thi công sẽ không có tác động và ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Đánh giá tính bền vững của Dự án

Kết quả của Dự án là nguồn thông tin quan trọng phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên nước cho từng địa phương. Phục vụ cung cấp thông tin cho các ngành kinh tế - xã hội liên quan đến khai thác sử dụng tài nguyên nước. Đây là bộ dữ liệu cơ bản và ổn định bảo đảm sẽ được sử dụng lâu dài. Kết quả của dự án có thể đưa vào cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường để được chia xẻ và sử dụng chung trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, kết quả dự án cũng là những thông tin quan trọng nhằm định hướng cho công tác nghiên cứu tiếp theo về tài nguyên nước trong và ngoài vùng Dự án.

Kết quả dự án ngoài việc chỉ ra những vùng có tiềm năng nước nhạt chất lượng tốt cũng chỉ ra được những vùng khan hiếm nước và đề xuất biện pháp khai thác sử dụng hợp lý, chia xẻ nguồn nước nhằm giảm thiểu nguy cơ cạn kiệt và bảo vệ môi trường nước dưới đất.

Kết quả dự án ngoài việc đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ kỹ thuật còn là nguồn tài liệu phong phú cho việc thực hiện các nghiên cứu sau này.

Khả năng rủi ro của Dự án

Dự án kéo dài khoảng 5 năm chắc chắn trong quá trình thực hiện sẽ có những rủi ro nhất định do sự biến động về kinh tế - xã hội và môi trường ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Sự biến động tiền lương, trượt giá,… sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với tiến độ thực hiện Dự án.

- Chủ trương và chính sách xã hội của các địa phương thay đổi cũng sẽ là rào cản trong việc thực hiện Dự án.

- Có khả năng sẽ phát sinh những vấn đề chuyên môn cần nghiên cứu mà Dự án chưa dự kiến do một số vùng còn thiếu thông tin.

Newer news items:
Older news items: