Tue11302021

Last update02:00:00 PM GMT

Tính cấp thiết công tác Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã quyết định thành lập 4 vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ): Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, kèm theo đó là phê duyệt các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng KTTĐ này. Trong những năm qua, đi kèm theo sự phát triển kinh tế - xã hội là sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên. Những dữ liệu từ hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường cho thấy, tài nguyên nước trong một số vùng đã có dấu hiệu suy thoái, cạn kiệt dẫn đến mất cân bằng về cung - cầu và tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước.

Thực trạng điều tra, khai thác và sử dụng nguồn nước ở các vùng KTTĐ còn có một số vấn đề bất cập sau:

- Phần lớn tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên nước đã được thực hiện cách đây hơn 20 năm chưa được cập nhật kịp thời trong khi tác động của BĐKH, khai thác sử dụng đã làm suy giảm nhiều về trữ lượng và chất lượng nguồn nước so với những con số đã được công bố ở thời điểm điều tra, đánh giá trước đây.

- Các tài liệu điều tra đánh giá ở tỷ lệ ≤ 1:100.000 mới chỉ cung cấp thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, lập quy hoạch TNN ở cấp độ liên vùng nhưng số liệu điều tra và bản đồ TNN chi tiết (tỷ lệ ≥ 1:50.000) cung cấp thông tin cần thiết cho việc quản lý, lập quy hoạch TNN không chỉ ở cấp liên vùng, liên tỉnh mà ở cấp địa phương (tỉnh, huyện).

- Tại khu vực miền Trung hiện đã có nhiều con sông bị khô kiệt, ô nhiễm hay nhiễm mặn lấn sâu vào đất liền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương. Các tài liệu hiện có chưa cung cấp đầy đủ số liệu và mức độ tin cậy về hiện trạng nói trên.

Nguồn nước hạn chế và nhu cầu sử dụng nước đặc biệt lớn ở các vùng KTTĐ này đòi hỏi phải có tài liệu điều tra ở mức chi tiết (tỷ lệ điều tra ≥ 1/50.000) làm cơ sở phục vụ quy hoạch tài nguyên nước nói riêng và quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm nói chung. Hiện nay trên cả nước mới chỉ có khoảng 59.000 km2, chiếm khoảng 17% diện tích lãnh thổ đã được điều tra, đánh giá lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất ở mức chi tiết, tập trung chủ yếu ở một số vùng kinh tế trọng điểm như khu vực kinh tế Đông Bắc, các khu công nghiệp vùng trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Trung Bộ, khu kinh tế cửa khẩu miền Trung, khu dân cư kinh tế ven biển Nam Trung Bộ, các đô thị trọng điểm khu vực Tây Nguyên, khu dân cư kinh tế Đông Nam Bộ và một số đô thị vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Mặt khác, để bảo đảm quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện và hiệu quả cao nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh trước diễn biến của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sự suy giảm nguồn nước, ngày 23/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020. Trong mục tiêu của kế hoạch hành động đã xác định Hoàn thành tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia; hoàn thành việc lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 trên toàn quốc, tỷ lệ 1:50.000 cho 50% diện tích đất liền và tỷ lệ 1:25.000 cho một số vùng trọng điểm…”.

Trước tình hình trên, ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 63/NQ - CP của Chính phủ (ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020). Trong đó, công tác lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 là một mục tiêu cần thiết phải ưu tiên thực hiện.

Căn cứ vào thực trạng các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là cần thiết và cấp bách nhằm phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội khu vực miền Trung

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: