Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Quản lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Lô – Gâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, với diện tích tự nhiên 586.733 ha, chiếm 1,78% diện tích cả nước, điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng; có mạng lưới sông suối khá dày chia thành 3 lưu vực chính: lưu vực sông (LVS) Lô, sông Gâm và sông Phó Đáy. Với tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế tại Tuyên Quang trong những năm qua đã tạo ra những sức ép lên môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

Qua kết quả khảo sát, thống kê các nguồn thải vào LVS Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy, trên địa bàn tỉnh có 187.015 điểm xả thải với tổng lượng xả là 45.112.240 m3/năm. Trong đó, huyện Sơn Dương có 44.246 điểm xả, với tổng lượng xả là 12.974.323,4 m3/năm, huyện Yên Sơn có 40.617 điểm, với tổng lượng 9.330.273,9 m3/năm, huyện Chiêm Hóa 31.202 điểm, với tổng lượng 6.591.670,5 m3/năm... Các nguồn thải chủ yếu từ nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, dịch vụ, các hoạt động sản xuất công nghiệp, y tế...

28aHình 1. Một đoạn sông Lô chảy qua địa phận tỉnh Tuyên Quang

 

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở chăn nuôi tập trung với tổng lượng nước thải từ các cơ sở chăn nuôi chiếm khoảng 22,5% tổng lượng xả toàn tỉnh, tương đương 10.166.305 m3/năm. Đến nay, có Trang trại bò sữa Tuyên Quang - Công ty TNHH bò sữa Việt Nam được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, với lưu lượng 34,56 m3/ngày đêm.

 

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 4 bệnh viện tuyến tỉnh và 9 bệnh viện huyện, bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực đã được đầu tư, nâng cấp xây dựng hệ thống XLNT đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) trước khi xả thải ra môi trường. Trong đó, có một số bệnh viện đã được UBND tỉnh cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy định của pháp luật như BVĐK tỉnh Tuyên Quang, BVĐK huyện Hàm Yên, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, BVĐK Yên Sơn, BVĐK khu vực ATK huyện Yên Sơn. Các bệnh viện và phòng khám tư nhân được xây dựng mới đều lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đầu tư hệ thống XLNT, BVMT theo đúng quy định.

Để quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước LVS trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở TN&MT cần sớm triển khai Dự án quy hoạch LVS phía Bắc; xây dựng quy chế phối hợp giữa các tỉnh trong LVS nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước theo hướng tiết kiệm, bền vững; xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa bậc thang trên cùng một dòng sông; có quy định hướng dẫn việc lắp đặt các thiết bị truyền thông tin, dữ liệu về hệ thống giám sát đối với các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước có quy mô lớn. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí xây dựng các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh theo lộ trình Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016.

Newer news items:
Older news items: