Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Đa dạng sinh học với giải pháp quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Lô – Gâm

Lưu vực sông Lô - Gâm là lưu vực sông Quốc tế nằm trên lãnh thổ hai quốc gia: Việt Nam và Trung Quốc với 316 km đường biên giới. Lưu vực có vị trí chiến lược chính trị, quân sự quan trọng đồng thời đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại qua các cửa khẩu.

Lưu vực có địa hình chủ yếu là núi, bị chia cắt mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến mật độ sông suối và sự hình thành các tiểu vùng khí hậu. Do vậy đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phân bố theo không gian và thời gian của nước mưa, nước mặt trên lưu vực, nước dưới đất trong các tầng chứa nước. Đặc điểm địa hình, địa chất, địa mạo của lưu vực làm gia tăng các quá trình trượt lở, xói mòn và bồi lắng sông hồ.

Hiện tài nguyên thủy sản trên lưu vực sông Lô - Gâm khá phong phú với 160 loài và phân loài, nằm trong 85 giống, 26 họ và 11 bộ. Thời gian qua, công tác bảo vệ tài nguyên nước, nguồn lợi thủy, công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Lô - Gâm đã được tăng cường. Hàng năm các địa phương thực hiện điều tra, khảo sát nguồn lợi thủy sản.

27aHình 1. Lưu vực sông Lô - Gâm

Hiện có nhiều yếu tố tác động đối với nguồn lợi thủy sản, trong đó có tác động từ việc xây dựng công trình thủy điện, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng từ sản xuất công nghiệp, khai thác thủy sản quá mức. Qua điều tra, khảo sát những năm gần đây cho thấy nguồn lợi thủy sản đang có nguy cơ giảm sút rõ rệt, nhiều loài giảm mạnh về số lượng cá thể, trong đó có những loài nằm trong sách đỏ Việt Nam như cá Anh Vũ, cá Dầm xanh, Chày đất…

Để bảo tồn và phát huy mạnh mẽ tính đa dạng sinh học tại lưu vực sông Lô – Gâm, cần thực hiện các nội dung như: đưa ra những giải pháp nhằm quản lý tài nguyên nước, bảo tồn tài nguyên thủy sản tại lưu vực sông Lô – Gâm hiệu quả hơn, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi; khai thác hiệu quả nguồn nước phát điện, điều tiết dòng chảy cho các mục đích khác; phát triển, duy tu các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; nhân rộng các tổ chức đồng quản lý nghề cá, các hợp tác xã khai thác thủy sản, xây dựng quy chế hoạt động của các tổ chức này, đồng thời thu phí khai thác để thả tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông, hồ thủy điện, hồ thủy lợi.

Các tỉnh thuộc lưu vực sông Lô – Gâm cần thành lập các đội tuần tra liên ngành để tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; xây dựng mạng lưới thông tin nhằm cảnh báo sớm sự cố môi trường để giảm thiểu thiệt hại về nguồn nước và nguồn lợi thủy sản; đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động khai thác cát sỏi, có nhà máy công nghiệp dọc tuyến sông Lô – Gâm phải kiểm soát các hoạt động xả thải ra môi trường./

Newer news items:
Older news items: