Sun02282021

Last update05:41:13 AM GMT

Suy thoái nguồn nước dưới đất vùng Đà Nẵng đến Bình Thuận

Các tỉnh miền trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, vốn trước kia có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô rõ rệt, mùa khô rất khan hiếm nước mưa và nước mặt, thì nay mùa mưa ngắn hơn, mùa khô dài hơn. Có những nơi có năm 6 tháng liên tục không có mưa. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương. Nhu cầu nước trên địa bàn này là rất lớn cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Không chỉ có nhu cầu trong sinh hoạt hằng ngày và sản xuất nông nghiệp truyền thống, với sự phát triển chung của xã hội, nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp cũng hình thành và hoạt động, làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước.

Đứng trước điều này, làm sụt giảm mực nước, gây nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, việc khai thác và sử dụng nước dưới đất một cách tự phát còn gây ra nhiều hệ lụy khác. Nguồn nước mặt đang ngày càng ô nhiễm do hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người. Khai thác nước dưới đất tự phát và ồ ạt đã làm cho nước dưới đất ô nhiễm theo, không chỉ gây ô nhiễm tại khu vực được khai thác, mà còn gây ô nhiễm đến các vùng ảnh hưởng xung quanh khu vực.

Để đảm bảo an toàn và an ninh nguồn nước, rất cần thiết phải triển khai công tác quản lý đối với hoạt động khai thác và sử dụng nước dưới đất. Dự án "Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ và neogen từ đà nẵng đến bình thuận" đã được triển khai, là một dự án quan trọng và cấp thiết.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung từ Thừa Thiên- Huế đến Bình Định, gồm khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) đang được đầu tư, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, còn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhỏ và vừa đã và đang được xây dựng khắp các tỉnh, thành. Đây là những địa chỉ có nhu cầu sử dụng nước khá lớn.

Trong diện tích điều tra có nhiều di sản văn hóa thế giới, nhiều di tích, danh thắng cấp quốc gia đã góp phần đưa ngành du lịch thành thế mạnh của các địa phương trong vùng nghiên cứu.

Mục tiêu của dự án là xác định vùng cấm khai thác, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học về nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận giúp các cơ quan quản lý nhà nước các cấp quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất ở từng vùng. Trong đó, mục tiêu cụ thể là điều tra, đánh giá trữ lượng nước và hiện trạng chất lượng nước, hiện trạng ô nhiễm nước, cũng như hiện trạng khai thác nước, cấp nước từ các dịch vụ cấp nước; nhu cầu sử dụng nước, xác định và lập danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen tại khu vực dự án triển khai.

Một số nơi ở khu vực trung tâm các huyện trên hoạt động khoan khai thác nước dưới đất tự phát đã và đang khai thác một lượng lớn nước dưới đất phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm mực nước dưới đất ở một số nơi bị hạ thấp đáng kể, chúng còn là một trong những con đường gây nhiễm bẩn các tầng chứa nước dưới đất do các nguồn gây bẩn trên mặt.

Trước tiên, cần thống kê và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu nước dưới đất trong các tầng chứa nước Đệ tứ và Neogen ở các công trình nghiên cứu ở các giai đoạn trước theo phạm vi từng vùng điều tra; chỉnh biên, biên hội tài liệu theo quy định hiện hành để làm cơ sở cho việc thiết kế, bố trí các công trình nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu của dự án. Điều tra, kiểm kê số lượng công trình khai thác, lưu lượng khai thác, hiện trạng khai thác nước dưới đất; hiện trạng chất lượng, hiện trạng ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất ở từng vùng. Kết quả điều tra cho giá trị định lượng về số lượng nước dưới đất đang khai thác, chất lượng nước dưới đất ở từng vùng để làm cơ sở cho việc xác lập các vùng bảo vệ nước nước đất. Xác định trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước Neogen và Đệ tứ ở từng vùng điều tra. Đối chiếu với hiện trạng khai thác và chất lượng nước dưới đất để chỉ ra những vùng nào cần cấm hoặc hạn chế khai thác để bảo vệ nước dưới đất.

Newer news items:
Older news items: