Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Giải pháp đảm bảo giữ gìn nguồn nước sau khi hoàn thành điều tra, tìm kiếm nguồn nước tại các đảo trên lãnh thổ Việt Nam

Việc điều tra, đánh giá và tìm kiếm các nguồn nước trên các đảo đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo từ rất sớm, đến nay về cơ bản chúng ta đã có số liệu điều tra sơ bộ về tài nguyên nước trên 20 đảo lớn nhỏ. Bước đầu đã tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn nước này đặc biệt là nước ngầm cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng ở các khu vực trọng yếu này. Tuy nhiên, việc điều tra, đánh giá chi tiết các nguồn nước này để có phương án khai thác sử dụng hợp lý và đầu tư có hiệu quả để phát triển các nguồn nước trên đảo chưa được đầu tư đúng với giá trị của nó. Nhiều nguồn nước sau khi tìm được nhưng do chế độ khai thác, đầu tư công trình không thỏa đáng nên sau một thời gian đã xuống cấp, cạn kiệt dẫn đến không khai thác sử dụng được và lãng phí.

Năm 2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện các dạng công các còn lại trong dự án: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”. Dự án được thực hiện tại đảo Phượng Hoàng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại, công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất đã được triển khai và tuân thủ các quy định hiện hành và bám sát nội dung của đề cương dự án phê duyệt. Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã tiến hành điều tra, khảo sát thực địa trên phạm vi toàn bộ đảo Phượng Hoàng với diện tích 7,5 km2, bước đầu đã đánh giá được tiềm năng tài nguyên nước dưới đất trên toàn đảo.

20aĐảo Phượng Hoàng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng, nguồn nước ngầm suy giảm, thì tại các đảo có vị trí tách biệt, nước ngọt ngày càng trở nên khan hiếm. Vì vậy, ngoài sử dụng khoa học, tiết kiệm thì việc đánh giá trữ lượng, lập quy hoạch, kế hoạch khai thác bền vững cũng là điều nên tính tới, nhất là trước áp lực gia tăng dân số cơ học thông qua các hoạt động du lịch.

Việc tìm kiếm được các nguồn nước ngọt trên các đảo là hết sức khó khăn nhưng việc khai thác, sử dụng bền vững các nguồn nước này gặp rất nhiều thách thức như: Đầu tư khai dẫn hệ thống cấp nước cho nhân dân chưa được quan tâm; Quản lý chế độ khai thác chưa hợp lý nên nhiều công trình sau một thời gian khai thác bị mặn; Bảo vệ nguồn sinh thủy (nguồn cấp) không đảm bảo nên bị cạn kiệt. Để có thể khai thác, sử dụng bền vững các nguồn nước được biệt là nước ngầm trên các đảo hiện nay cần phải đầu tư điều tra, đánh giá chi tiết và việc xây dựng các cụm công trình khai thác phải song hành các giải pháp bảo vệ nguồn nước./.

Newer news items:
Older news items: