Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Kịp thời điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội dựa trên các tiêu chí giám sát tài nguyên nước

Trước thực trạng nguồn nước ở Việt Nam đang bị suy thoái do khai thác và sử dụng thiếu bền vững, chẳng hạn như việc bịt cửa các phân lưu để khai thác các bãi sông trong đê sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Các cửa sông, phân lưu tự nhiên của sông bị bịt kín và các con sông nhỏ trở thành một nhánh của sông chuyên chứa nước mưa, nước thải ô nhiễm các chất hữu cơ, dầu mỡ. Vì vậy, để tránh tình trạng mâu thuẫn, xung đột giữa sử dụng nước sinh hoạt với sử dụng nước trong nông nghiệp, cần thiết phải có một bộ tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước.

Trước diễn biến phức tạp về khí hậu và thời tiết cùng với hiện trạng ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội đang dẫn đến tình trạng khó kiểm soát về tài nguyên nước về số lượng, khai thác sử dụng tài nguyên nước để từ đó đưa ra chính sách, chiến lược trong quản lý và quy hoạch phân bổ nguồn nước được hiệu quả và tối ưu. Để có sở sở khoa học và thực tiễn đưa ra chính sách quản lý tài nguyên nước theo quy hoạch động biến đổi theo không gian và thời gian liên tục cần phải, nghiên cứu đề xuất tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước.

7a

 

Hình 1. Giám sát tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Theo số liệu báo cáo của WB năm 2019, đã chỉ ra thực trạng tài nguyên nước Việt Nam: Nhiều lưu vực sông đã ở mức cạn kiệt; chất lượng nước suy giảm đáng kể. Nước sử dụng cho nông nghiệp chiếm khoảng 70-80% tổng lượng nước sử dụng của Việt Nam, nhưng được sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí.

Bên cạnh đó, báo cáo của WB cũng chỉ ra rằng, việc nhiều bộ, ngành cùng tham gia vào công tác quản lý tài nguyên nước và nhiều luật điều chỉnh công tác quản lý tài nguyên nước đã gây khó khăn trong thực hiện quản lý tài nguyên nước thống nhất theo lưu vực, cả nước mặt và nước ngầm, cả số lượng nước và chất lượng nước; khung pháp lý đã có nhưng thực thi chưa hiệu quả; cơ chế xử phạt chưa đủ răn đe; thiếu đầu tư lớn cho xử lý nước thải công nghiệp và đô thị; chưa có cơ chế, chính sách hiệu quả làm giảm ô nhiễm nguồn nước do sử dụng phân bón, chất hóa học trong ngành nông nghiệp; ô nhiễm từ nước thải chăn nuôi…Bên cạnh thực trạng đáng báo động, báo cáo cũng đã đưa ra các khuyến nghị và các nhóm giải pháp chính mà Việt Nam cần thực hiện để giải quyết các thách thức hướng tới đạt được mục tiêu phát triển bền vững tài nguyên nước.

Bộ tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước sẽ giúp đưa ra các nhận định, yếu tố tác động tới tài nguyên nước để cấp quản lý đưa ra những chính sách phù hợp trong khai thác sử dụng tài nguyên nước. Giúp nâng cao nhận thức của người dân về các yếu tố tác động tới tài nguyên nước, góp phần giúp nhà nước đưa ra các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp./.

Newer news items:
Older news items: