Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Các quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước của các nước trên thế giới

Trên thế giới, các quôc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc, Thụy Điển..., công tác dự báo cảnh báo tài nguyên nước đã ở trình độ cao, các kết quả dự báo tài nguyên nước có độ tin cậy, phục vụ nhanh chóng kịp thời. Các thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết về tài nguyên nước tại các lưu vực sông trên toàn quốc được cập nhật thường xuyên và đưa lên các website để tra cứu, lập kế hoạch sử dụng, quản lý và phân bổ nguồn nước giữa các lưu vực sông một cách hợp lý, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Để có được kết quả như trên, các văn bản, quy định đã được ban hành từ khá sớm dưới dạng policy (luật), act (quy định) hoặc guidance (hướng dẫn)…

Cũng từ nghiên cứu sơ bộ tổng quan ngoài nước cho thấy, Trung tâm dự báo quốc gia của Úc đã xây dựng hệ thống dự báo tài nguyên nước để hỗ trợ quản lý tài nguyên nước từ năm 2013. Quy trình cảnh báo dự báo được xây dựng thành hệ thống hoàn chỉnh từ đơn vị cung cấp đầu vào là Trung tâm quan trắc quốc gia, cho tới nơi xử lý, mô hình hóa hệ thống thông tin với quy mô và thời gian khác nhau, sau đó cung cấp kết quả, đưa lên website. Với cách tiếp cận tăng độ chính xác của dự báo tài nguyên nước ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng cách phát triển các phương pháp mới để liên kết dữ liệu đầu vào, bản đồ cao độ số, mô hình thủy văn và các mô hình mô phỏng khác. Phối hợp cùng các cơ quan khác có liên quan, Trung tâm dự báo quốc gia của Úc đã phát triển phần mềm, hệ thống và bộ công cụ để dự báo cảnh báo tài nguyên nước cho các thời đoạn ngày, 3 ngày, 10 ngày, tháng, 3 tháng, 6 tháng.

6a

Quy trình hệ thống dự báo của Trung tâm dự báo quốc gia (NWS- Úc)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc Gia, thuộc Cục Quản lý khí quyển và Đại Dương Hoa Kỳ- NOAA tính toán dự báo phân tích về tài nguyên nước theo quy trình như sau: Lấy đầu vào là các yếu tố khí hậu từ kết quả dự báo của các mô hình số trị toàn cầu và dựa trên các phương pháp phân tích dòng chảy theo chuỗi thời gian và phân tích theo tần suất; tính toán, mô phỏng bằng mô hình và ước lượng về sự biến đổi dòng chảy (lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình) tại các hệ thống sông theo chu kỳ 10 ngày, tháng, 3 tháng và theo mùa. Đối với các bài toán dự báo hạn hán và thiếu hụt tài nguyên nước, các chỉ số hạn như PDSI được đưa ra để đánh giá mức độ và giám sát mức độ thiếu hụt tài nguyên nước của các vùng.

Tổ chức khí tượng thế giới WMO đã phát triển Chương trình dự báo thủy văn và quản lý tài nguyên nước (HFWR) nhằm thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp dự báo thủy văn kết hợp với các phương pháp đánh giá rủi ro để phục vụ quản lý và phòng ngừa thiên tai. Chương trình thực hiện rà soát các yêu cầu của công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và các công cụ hỗ trợ phát triển, cải tiến kỹ thuật để dự đoán các hiện tượng, sự kiện cực đoan, đặc biệt là lũ lụt và hạn hán. Từ đó, cung cấp thông tin thông qua phương tiện truyền thông, kết hợp với dự báo thời tiết và khí hậu.

Như vậy, sau khi tổng quan các nghiên cứu ở nước ngoài, công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước trên thế giới nhìn chung đạt được các bước tiến đáng kể với các thành tựu:

+ Đã có quy định, văn bản, nghị định, luật quy định quy trình công nghệ rõ ràng cho bài toán cảnh báo dự báo tài nguyên nước. Các văn bản được thể hiện dưới dạng luật (the law, act) hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn (standard). Có thể thấy được quy trình CBDBTNN được WMO (2012) xác định tuần tự theo các bước, mỗi bước đều có đánh giá cụ thể, bao gồm: (1) xác định mục tiêu dự báo; (2) xác định loại dự báo (3) chọn mô hình dự báo; (4) thu thập số liệu và tiến hành dự báo; (5) ứng dụng kết quả dự báo; (6) theo dõi kết quả dự báo.

+ Công nghệ và phương pháp dự báo hiện đại. Các phương pháp sử dụng chủ yếu là hệ thống mô hình tiên tiến, đầu vào là các số liệu dự báo từ dữ liệu mở hoặc từ các đơn vị quản lý các loại dữ liệu thành phần.

+ Các kết quả của công tác cảnh báo, dự báo rõ ràng và kịp thời và có thể tra cứu trên các website, bao gồm dự báo tổng lượng tài nguyên nước theo các thời đoạn ngày, 10 ngày, tháng, mùa; chất lượng tài nguyên nước phục vụ hiệu quả các nhà quản lý, các ngành và người dân địa phương để khai thác, sử dụng hợp lý TNN.

Vì vậy mà có thể nói, công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước trên thế giới đã đạt tới độ tiên tiến và thành quả nhất định, hệ thống quy định cho công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước đầy đủ, rõ ràng. Công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước ngày càng có những bước tiến đáng kể, phát huy được hiệu quả trong hiện tại và tương lai.

Newer news items:
Older news items: