Mon08032020

Last update03:52:06 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2019 vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Pleistocene (qp) và Pliocenen (n) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế không rõ ràng. Giá trị dâng cao nhất là 2,10m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902E) và giá trị hạ thấp nhất là 0,60m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,74m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,04m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo : Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là ,77m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q808030M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 29,49m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,94m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340)

Dự báo : Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Đông Hưng đạt 29,49m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây đạt 22,94m (Q011340) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,69m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02204T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,92m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (Q326030M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,46m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,09m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Hiệp Thành đạt 20,45m (Q017030M1); Tại Đồng Nai ở huyện Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước đạt 19,22m (Q039340M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế dâng là chính. Giá trị dâng cao nhất là 1,13m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,38m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040040M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 24,94m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,05m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Trung Mỹ Tây đạt 24,94m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh, xã Lê Minh Xuân đạt 20,08m (Q808040). Tại Đồng Tháp ở huyện Lai Vung, xã Hòa Long đạt 15,36m (Q206030M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với tháng 9 có xu thế không rõ ràng. Giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304ZM1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,46m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,54m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 10 tại Long An ở huyện Thủ Thừa, xã Nhị Thành đạt 22,44m (Q604060). Tại Đồng Tháp ở huyện Lai Vung, xã Hòa Long đạt 15,67m (Q206040M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: