Sun08092020

Last update04:32:39 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2019 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,98m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK1077aT) và giá trị hạ thấp nhất là 1,02m tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,18m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,10m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).Dự báo: biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 4,28m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lawsk (CB3-II), giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK160T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 19,71m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lăk. Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,45m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 2,56m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk (LK69T) và giá trị dâng cao nhất là 4,68m tại xã ĐamBri, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (LK101T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 124,46m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,7m tại xã Ia Hrú, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (LK169T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Cảnh báo: Mực nước trong tháng 10 năm 2019 của tầng ở một số nơi đã xuống vượt mức 60% mực nước hạ thấp cho phép và xuống mức thấp nhất hơn so với năm trước như ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk và TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10  có xu thế hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T). Giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 18,61m tại xã Đắk Năng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,02m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 10.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: