Sun08092020

Last update04:32:39 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 10.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế không rõ ràng so với tháng 9 với 29/66 công trình có mực nước dâng, 15/66 công trình có mực nước hạ và 22/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,88m tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT3-HS) và hạ thấp nhất là 1,10m xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (QT6a-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,25m tại phường Quảng Phúc, huyện TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (QT4a-QB) và sâu nhất là 12,95m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 10 tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, xu thế không rõ ràng tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế không rõ ràng so với tháng 9 với 23/71 công trình có mực nước dâng, 22/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 26/71 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,07m tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (QT6b-NA) và dâng cao nhất là 0,80m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,003m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7a-HT) và sâu nhất là 12,22m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 10 tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, xu thế không rõ ràng tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: