Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Những kết quả đạt được khi nghiên cứu xây dựng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất

Đối với công tác dự báo tài nguyên nước nước dưới đất được tiến hành trên toàn quốc tại các vùng quan trắc đã có mạng quan trắc quốc gia như vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Đối với các bản tin định kỳ tháng, quý, năm công tác dự báo mực nước được thực hiện bằng các phương pháp xác suất thống kê dự báo tại các công trình thuộc 5 vùng trên toàn quốc.

Đầu năm 2016, thời tiết khô hạn kéo dài, hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra trên diện rộng và nghiêm trọng, việc dự báo thông thường không đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Các khu vực kinh tế trong điểm, là nơi phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ dẫn đến các nguy cơ về suy giảm mực nước, xâm nhập mặn hoặc những vùng ven biển, khan hiếm nguồn nước cần được cảnh báo nguy cơ suy thoái nguồn và xâm nhập mặn trong kỳ khô hạn. Do đó bên cạnh các bản tin chuyên đề Trung tâm còn biên soạn bản tin đặc biệt về tài nguyên nước dưới đất để cảnh báo kịp thời về suy giảm mực nước và dự báo xâm nhập mặn phục vụ quản lý TNN và an sinh xã hội.
Tuy nhiên phần lớn các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo nước dưới đất chủ yếu được thể hiện, trình bày dưới dạng bản tin giấy, kết quả dự báo sau khi tính toán bằng các phương pháp chủ yếu ở dạng số học, cách thức thể hiện chưa sinh động còn nhiều hạn chế trong việc thể hiện nội dung đòi hỏi người đọc phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên nước. Chính vì vậy việc đề tài nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất là hết sức cần thiết và đã đạt được một số kết quả chính sau:
- Đã xây dựng được bộ công cụ mô phỏng dưới dạng một phần mềm được thể hiện trên môi trường Internet dưới dạng một Website, tích hợp các bản đồ nền về địa hình trên thế giới, bằng việc kết nối các dữ liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu sẽ hiển thị được một cách trực quan các diễn biến về biến động mực nước tại các công trình quan trắc theo thời gian cả về số lượng và chất lượng.
-Đối với yếu tố mực nước:
+ Đã mô phòng được các biến động mực nước theo thời gian: theo tháng, theo mùa, theo năm thông qua các dao động dâng hạ mực nước dưới đất.

ht7Dự báo biến động mực nước theo tháng

+ Đã mô phỏng được chiều sâu mực nước của tầng chứa nước theo không gian giúp người sử dụng biết được khu vực nào có mực nước sâu nhất, khu vực nào có mực nước nông nhất.
+ Thống kê mực nước dâng hạ tại các công trình quan trắc theo địa phương. Chức năng này giúp người sử dụng có thể nắm bắt được thông tin dâng hạ mực nước được thống kê trong tháng dự báo giúp biết được tỉnh nào, địa phương nào trong tháng tới mực nước có nguy cơ hạ thấp cao.
- Đối với yếu tố chất lượng nước: chủ yếu là với độ mặn (TDS) có 2 cách thể hiện

ht8Phân vùng mặn nhạt và vùng có nguy cơ xâm nhập mặn TCN qp2-3 vùng ĐBSCL

+ Thể hiện theo công trình quan trắc, căn cứ theo kết quả đo TDS thông báo trong các bản tin hàng Quý vào mùa mưa và mùa khô thể hiện độ mặn theo điểm bằng các màu: màu đỏ - nước mặn, màu cam – nước lợ và màu xanh là nước nhạt.
+ Thể hiện theo dạng vùng: dựa trên các kết quả phân vùng mặn nhạt, kết quả dự báo nguy cơ xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước mà có thể mô phỏng thành 3 dạng vùng: vùng màu xanh – nước nhạt (TDS =1500mg/k) và vùng màu xanh sọc đỏ là vùng có nguy cơ bị nhiễm mặn trong tương lai.
Bộ công cụ mô phỏng dựa trên cơ sở nền tảng Web server sẽ giúp người truy cập dễ dàng tiếp cận được với các thông tin dự báo tài nguyên nước. Bằng cách thức thể hiện sinh động qua các biểu tượng dâng hạ, màu sắc ấn tượng người sử dụng có thể dễ dàng nắm được các diễn biến, xu thế tài nguyên nước phục vụ tốt cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước.
+ Thể hiện theo công trình quan trắc, căn cứ theo kết quả đo TDS thông báo trong các bản tin hàng Quý vào mùa mưa và mùa khô thể hiện độ mặn theo điểm bằng các màu: màu đỏ - nước mặn, màu cam – nước lợ và màu xanh là nước nhạt.
+ Thể hiện theo dạng vùng: dựa trên các kết quả phân vùng mặn nhạt, kết quả dự báo nguy cơ xâm nhập mặn vào các tầng chứa nước mà có thể mô phỏng thành 3 dạng vùng: vùng màu xanh – nước nhạt (TDS =1500mg/k) và vùng màu xanh sọc đỏ là vùng có nguy cơ bị nhiễm mặn trong tương lai.
Bộ công cụ mô phỏng dựa trên cơ sở nền tảng Web server sẽ giúp người truy cập dễ dàng tiếp cận được với các thông tin dự báo tài nguyên nước. Bằng cách thức thể hiện sinh động qua các biểu tượng dâng hạ, màu sắc ấn tượng người sử dụng có thể dễ dàng nắm được các diễn biến, xu thế tài nguyên nước phục vụ tốt cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước.


Newer news items:
Older news items: