Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Xây dựng phần mềm phân bổ nguồn nước lưu vực sông

Phân bổ nguồn nước là một trong những kết quả quan trọng của quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng cạnh tranh, khan hiếm, ô nhiễm nguồn nước đang ngày càng gia tăng ở nhiều nơi.

Để xác định được lượng nước có thể phân bổ cần phải tính toán nhiều thành phần tài nguyên nước, tuy nhiên để hiểu được những tính toán phức tạp này là tương đối khó khăn, đặc biệt là các đối tượng sử dụng nước không có kiến thức chuyên ngành. Do đó phần mềm PB-BGKC được phát triển để cung cấp cho người sử dụng một cái nhìn trực quan, dễ hiểu về các đặc trưng tài nguyên nước trên một lưu vực sông cũng như lượng nước các đối tượng dùng nước có thể sử dụng được để có được một lưu vực sông phát triển bền vững. Phần mềm PBBGKC được phát triển thử nghiệm trên lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, là một nguồn nước sông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của ba tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, và Lạng Sơn

ht4

Đây là quy trình thể hiện kế hoạch phát triển phần mềm phân bổ nguồn nước lưu vực sông. Nhóm tác giả hướng tới phát triển phần mềm (PB-Vietnam) có chức năng cập nhập cơ sở dữ liệu phân bổ nguồn nước (thông tin về tài nguyên nước, nhu cầu nước, cân bằng nước, phân bổ nguồn nước, các dạng bản đồ). Các dữ liệu này được người dùng cung cấp, và được xử lý qua một phương thức để đưa về dạng tiêu chuẩn công cụ phần mềm phân bổ có thể đọc được. Phần mềm phân bổ có chức năng giao diện thân thiện dễ sử dụng với nhiều đối tượng sử dụng. Phần mềm có mục đích cung cấp cho người dùng các thông tin đa dạng về phân bổ nguồn nước như thông tin điểm phân bổ, hiện trạng tài nguyên nước, nhu cầu nước, cân bằng nước, lượng nước có thể phân bổ, và kịch bản phân bổ nguồn nước
Hướng phát triển của PB-Vietnam có khác mục đích với các phần mềm liên quan đến quản lý tài nguyên nước khác trên thế giới. Các phần mềm quản lý lưu vực sông trên thế giới thường chỉ hướng đến một lưu vực cụ thể, sau đó kết nối với một phần mềm cân bằng nước. Phần mềm PB-Vietnam hướng tới tạo một cơ sở dữ liệu động về phân bổ tài nguyên nước, người dùng sẽ cung cấp các dữ liệu cơ bản, phần mềm sẽ xử lý và hiển thị kết quả phân bổ cho lưu vực mà người dùng đưa vào. Trước mặt, phần mềm đang được ứng dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng (PB-BGKC) và mới dừng lại ở bước thiết kế giao diện người dùng. Phương thức xử lý đầu vào đang được phát triển và sẽ được giới thiệu ở các nghiên cứu tiếp theo.
Phần mềm PB-BGKC được phát triển với hai tính năng chính. Tính năng đầu tiên là thể hiện bản đồ 3D hóa lưu vực sông tương ứng với điểm phân bổ để người sử dụng có một cái nhìn trực quan về lưu vực sông. Tính năng thứ hai là xây dựng một công cụ chạy độc lập thể hiện các kết quả phân bổ nguồn nước một cách trực quan.
Phần mềm PB-BGKC sau khi được xây dựng đáp ứng được các yêu cầu sau:
(1) Có khả năng làm việc, trình diễn kết quả trên hệ thống máy PC đơn;
(2) Hiển thị diễn biến kết quả phân bổ nguồn nước dưới dạng các mô phỏng trực quan như biểu đồ, các hình minh họa,
(3) Đảm bảo giao diện thân thiện với người sử dụng để dễ đào tạo huấn luyện cho các nhóm đối tượng sử dụng khác nhau ở các cấp độ khác nhau, không đòi hỏi chuyên môn cao về tin học;
(4) Đảm bảo tính mở, dễ phát triển hệ thống trong tương lai theo yêu cầu. Khi có nhu cầu mở rộng phải đáp ứng khả năng tích hợp với các hệ thống mới;
Các tính năng chính của phần mềm PB-BGKC
Phần mềm PB-BGKC bao gồm thanh menu, các lớp bản đồ và giao diện thao tác bản đồ, thể hiện trong. Phần quan trọng nhất củaphần mềm là thông tin phân bổ nguồn nước. Khi người dùng lựa chọn một điểm phân bổ, phần mềm sẽ cung cấp thông tin:

ht6Giao diện chính của phần mềm

Trong khung thông tin về phân bổ nguồn nước, bản đồ 3D của lưu vực tương ứng với điểm phân bổ được cung cấp để người dùng có một cái nhìn trực quan về địa hình địa mạo, đặc điểm sông suối cũng như khu dân cư của lưu vực. Bản đồ 3D được xây dựng dựa trên nền địa hình DEM, ảnh nền địa hình từ vệ tinh của lưu vực, và các đặc điểm dân cư, hiện trạng khai thác sử dụng nước, sông suối.
Phân bổ lượng nước có thể sử dụng là một trong những kết quả quan trọng của quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng cạnh tranh, khan hiếm nguồn nước đang ngày càng gia tăng ở nhiều nơi. Để xác định được lượng nước có thể phân bổ cần phải tính toán nhiều thành phần tài nguyên nước, để hiểu được tính toán này cho nhiều đối tượng sử dụng nước không có kiến thức chuyên ngành là điều tương đối khó khăn. Do đó phần mềm PB-BGKC được phát triển để cung cấp cho người sử dụng một cái nhìn trực quan, dễ hiểu về các yếu tố tài nguyên nước trong một lưu vực sông cũng như lượng nước người dùng có thể sử dụng được để có được một lưu vực sông phát triển bền vững. Phần mềm PB-BGKC được phát triển thử nghiệm trên lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, là một nguồn nước sông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, và Lạng Sơn


Newer news items:
Older news items: