Mon06012020

Last update04:36:03 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2019 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2019.

1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 36/41 công trình mực nước dâng, 2/41 công trình mực nước hạ và 3/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,37m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302BM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (17701ZM1).

Trong tháng 9: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,77m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,72m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước có xu thế hạ và được thể hiện chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3, 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,89m; 2,25m và 3,49m tại huyện Châu Phú - tỉnh An Giang; huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 (xem hình 5), có 29/41 công trình mực nước dâng, 8/41 công trình mực nước hạ và 4/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 1,50m tập trung ở huyện Gò Dầu, huyện Trảng Bảng, huyện Dương Minh Châu, TX Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh; huyện Châu Phú, huyện Châu Thành, TP Long Xuyên - tỉnh An Giang; huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp; huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

2. Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 20/25 công trình mực nước dâng, 1/25 công trình mực nước hạ và 4/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,19m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và có một công trình mực nước hạ với giá trị là 0,13m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (Q326020M1)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 (xem hình 10), có 16/23 công trình mực nước dâng, 2/23 công trình mực nước hạ và 5/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 2,00m tập trung ở quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh; TX Duyên Hải - tỉnh Trà Vinh; huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai; huyện Thạnh Hóa - tỉnh Long An; huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

3. Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng là chính so với tháng 8, có 15/21 công trình mực nước dâng và 6/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,89m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605040)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 (xem hình 15), có 10/18 công trình mực nước dâng, 4/18 công trình mực nước hạ và 4/18 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 1,00m tập trung ở huyện Vĩnh Hưng, huyện Thạnh Hóa, huyện Đức Hòa - tỉnh Long An; huyện Tân Biên, huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

4. Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 20/25 công trình mực nước dâng, 2/25 công trình mực nước hạ và 3/25 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,14m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại TT Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (Q32604TM1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 (xem hình 20), có 15/24 công trình mực nước dâng, 4/24 công trình mực nước hạ và 5/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,25m đến 1,50m tập trung ở quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh; huyện Phú Giáo, huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương; huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai; huyện Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh; huyện Chơn Thành - tỉnh Bình Phước; huyện Vĩnh Hưng - tỉnh Long An

5. Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 so với tháng 8 có xu thế dâng là chính, có 14/21 công trình mực nước dâng, 4/21 công trình mực nước hạ và 3/21 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,90m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q40404TM1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 9 (xem hình 25), có 11/19 công trình mực nước dâng, 4/19 công trình mực nước hạ và 4/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,10m đến 1,00m tập trung ở TX Duyên Hải, huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh; TX Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu; huyện Vĩnh Hưng, huyện Thủ Thừa, huyện Thạnh Hóa, huyện Đức Hòa - tỉnh Long An; huyện Trảng Bàng, huyện Tân Biên, huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh; huyện Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp; huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: