Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 09 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 9.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8 với 62/66 công trình có mực nước dâng, 1/66 công trình có mực nước hạ và 3/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 5,62m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT6a-QB)và hạ thấp nhất là 0,14m xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (QT6-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,06m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là 11,95m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 9.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 9 có xu thế dâng so với tháng 8 với 65/71 công trình có mực nước dâng, 2/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/71 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (QT13a-TH) và dâng cao nhất là 3,63m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,12m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 11,65m xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 9.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: