Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2019 vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Pleistocene (qp) và Pliocenen (n) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,74m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A) và giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Cẩm Giàng, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102F).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,76m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,11m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Dự báo : Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,18m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị hạ thấp nhất là 0,43m tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Q22002Z).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 31,11m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,33m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).

Dự báo : Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Đông Hưng đạt 31,11m (Q019340) và phường Trung Mỹ Tây đạt 24,17m (Q011340) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế không rõ ràng. Giá trị dâng cao nhất là 0,56m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,89m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,85m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Hiệp Thành đạt 21,89m (Q017030M1); Tại Đồng Nai ở huyện Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước đạt 20,70m (Q039340M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)   

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,54m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,73m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,56m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (22104Z).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 12, phường Trung Mỹ Tây đạt 25,73m (Q011040) và ở huyện Bình Chánh, xã Lê Minh Xuân đạt 20,09m (Q808040). Tại Đồng Tháp ở huyện Lai Vung, xã Hòa Long đạt 15,51m (Q206030M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6 có xu thế không rõ ràng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q02304ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,47m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,80m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,59m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 7 tại Long An ở huyện Thủ Thừa, xã Nhị Thành đạt 23,80m (Q604060). Tại Đồng Tháp ở huyện Lai Vung, xã Hòa Long đạt 15,74m (Q206040M1) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: