Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 06 năm 2019 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính gồm tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 6.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 1,65m tại xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,79m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,65m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,37m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 6.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 dâng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 1,99m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB2-I).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,19m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,44m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 tại các công trình quan trắc có xu thế dâng chiếm ưu thế so với mực nước tháng 6.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng là chính so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 6,65m tại xã Ea Knec, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk (C5o) và giá trị hạ thấp nhất là 0,92m tại TT. Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,02m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,00m tại xã Hồ Nước, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (LK170T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 tại các công trình quan trắc có xu thế dâng so với mực nước tháng 6.

Cảnh báo: Mực nước trong tháng 6 năm 2019 của tầng ở một số nơi đã xuống vượt mức 50% mực nước hạ thấp cho phép và xuống mức thấp nhất hơn so với năm trước như ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai; TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk và TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 dâng so với tháng 5, có 11/22 công trình có mực nước dâng và 6/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,97m tại TT. Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b)

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,45m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là0,78m tại     xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: