Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 06 năm 2019 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm, 10 năm trước cho toàn vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 6.

Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,46m tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147) và hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.77).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m tại xã Hải Tây, huyện Hỉa Hậu, tỉnh Nam Định (Q.110) và sâu nhất là 12,12m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có hai xu thế dâng và hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q76a) và dâng cao nhất là 0,76m P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65b).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,32m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q. 82a) và sâu nhất là 29,50m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 6.

Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 80-84 % giá trị giới hạn cho phép.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: