Tue04202021

Last update06:30:44 AM GMT

Họp thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, thi công Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

assSáng ngày 27/8/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng tài liệu, thi công Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban KHTC, Ban ĐT TNN, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Trung tâm CL&BV TNN, Trung tâm KT&CN TNN,Trung tâm DL TNN.

Tại cuộc họp ôngTriệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG phổ biến kế hoạch, hình thức kiểm tra rà soát dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” gồm các mục như kiểm tra tiến độ của dự án, công tác thi công, kết quả thi công.
Nội dung kiểm tra gồm hai phần:
- Kiểm tra đánh giá toàn bộ hồ sơ sản phẩm rà soát chất lượng công trình từ trước đến nay đủ điều kiện để bàn giao cho các Bộ, ban ngành, địa phương.
- Năm 2019 kiểm tra tháo gỡ cho các đơn vị gặp các vùng thi công khó khăn, đồng thời rà soát đánh giá lại các lỗ khoan đã hoàn thành.
Trong cuộc họp Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy nhấn mạnh kế hoạch kiểm tra cần rà soát lại tất cả các công trình đã bàn giao hồ sơ nhưng chưa bàn giao thực địa, việc này trách nhiệm trước tiên là các đơn vị trực tiếp thi công cần phải chủ động rà soát ngay. Trung tâm sẽ kiểm tra chéo hoặc kiểm tra xác suất một số đơn vị về nội dung kiểm tra gồm mục tiêu, tiến độ, hiệu quả của dự án.
Một số hình ảnh trong cuộc họp:

aaaaaaa

img_6816

ass

(TTDLTNN)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: