Sat04102021

Last update11:50:42 PM GMT

Họp hoàn thiện rà soát Hồ sơ trình phê duyệt, điều chỉnh dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”

IMG_6764ông Hoàng Văn Hoan - Chủ nhiệm dự án báo cáo

Sáng ngày 13/8/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp hoàn thiện, rà soát Hồ sơ trình phê duyệt, điều chỉnh dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dướ đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao vùng khan hiếm nước”. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban ĐTTNN và các đơn vị tham gia đề án.

Thay mặt các đơn vị thực hiện dự án ông Hoàng Văn Hoan, Phó Trưởng ban Điều tra tài nguyên nước đã báo cáo giải  trình ý kiến góp ý của các Bộ như sau:

- Với ý kiến góp ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc cần sửa mục tiêu của dự án 3 thì trên cơ sở Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc giãn tiến độ thực hiện Chương Trình có nêu:… cần phối hợp với các địa phương liên quan, triển khai đồng bộ các hạng mục của Chương trình nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đến từng hộ dân ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin giữ nguyên mục tiêu ban đầu.

- Về việc đề nghị ngoài bàn giao kết quả cần bổ sung bàn giao vị trí, khu vực khảo sát tại hiện trường để làm cơ sở quyết định việc triển khai các giai đoạn tiếp theo đảm bảo hiệu quả thực tế của Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ động liên hệ với các đơn vị đầu mối lập kế khoạch bàn giao vị trí, khu vực khảo sát tại hiện trường để làm cơ sở quyết định việc triển khai các giai đoạn tiếp theo đảm bảo khả thi và hiệu quả thực tế của Chương trình.

- Một số góp ý của Bộ Tài chính về việc làm rõ việc triển khai thực hiện các giai đoạn sau thì tính tới thời điểm hết tháng 12 năm 2018, Dự án 1 đã hoàn thành 103 vùng (đủ điều kiện bàn giao và khai dẫn); Dự án 2: Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai cụm 06 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nhằm xác định được các giải pháp công nghệ mô hình xử lý và cấp nước sạch tại cac vùng núi cao, vùng khan hiếm nước các khu vực đặc trưng trên cả nước tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ; Dự án 3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành khảo sát, xây dựng mô hình hệ thống cấp nước tại các khu vực khó khăn, khan hiếm nước.

Trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tổng hợp trên cơ sở đánh giá kết quả các đề tài, dự án điều tra đã thực hiện và nhu cầu thực tế do các địa phương đề xuất. Kết quả rà soát đánh giá và tổng hợp đề xuất điều chỉnh phạm vi thực hiện Chương trình so với Quyết định số 264/QĐ-TTg là 325/1333 vùng trên địa bàn 41 tỉnh.

Một số hình ảnh của cuộc họp:

IMG_6766

IMG_6765Toàn cảnh cuộc họp(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: