Sat04102021

Last update11:50:42 PM GMT

Họp rà soát đề xuất điều chỉnh nội dung, khối lượng và dự toán để kết thúc dự án "Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 4"

IMG_6744Sáng ngày 09/8/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp rà soát Dự án "Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - pha 4". Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban KHTC, Ban ĐTTNN; Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

IMG_6744

Nội dung cuộc họp xoay quanh vấn đề điều chỉnh khối lượng, giá trị năm 2019, trong đó Liên đoàn đề nghị thực hiện các dạng công tác sau: Thi công lỗ khoan S406, S410, S416; Công tác khoan 690m; Đo carota 690m; Công tác bơm thổi rửa và bơm nước thí nghiệm lỗ khoan tại 3 lỗ khoan; Công tác lấy mẫu 16 mẫu; Công tác hoàn thiện 3 lỗ khoan; Giá trị đề nghị điều chỉnh năm 2019 là 1.946.043.000 đồng. Tiêu chí để điều chỉnh dựa vào 5 tiêu chí sau: Trong vùng đã điều tra; Trong vùng đã đo địa vật lý; Không trùng lặp; Có nhu cầu sử dụng nước; Đảm bảo giá trị được bổ sung.

img_6749

Lý do để kết thúc dự án: Mục tiêu của Dự án phải thực hiện sau năm 2019 là tiếp tục xác định triển vọng khai thác nước dưới đất tại các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn chưa được điều tra nguồn nước dưới đất tại các tỉnh Bình Phước, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Tuy nhiên do đến nay một số dự án về tài nguyên nước đã và đang thực hiện đã giải quyết được mục tiêu nói trên, cụ thể như sau:

- Dự án “Biên hội – Thành lập bản đồ TNN dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc" – khu vực thực hiện vùng Nam Bộ đã hoàn thành năm 2018.

- Dự án “Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp ứng phó” đã hoàn thành năm 2013.

- Dự án ODA Hợp tác kỹ thuật “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” (IGPVN) hoàn thành năm 2016.

-Dự án Chính phủ “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng cao vùng khan hiếm nước” thực hiện từ năm 2016 đến nay.

Vì vậy Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đề nghị Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho phép Liên đoàn tiến hành các thủ tục dừng Dự án theo quy định.

Một số hình ảnh của buổi họp./.

IMG_6748

IMG_6747

(TTDLTNN)

Newer news items:
Older news items: