Sat04102021

Last update11:50:42 PM GMT

Họp rà soát, điều chỉnh nội dung khối lượng và dự toán dự án "Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000 vùng bắc sông Tiền"

lat_19082019_5

Sáng ngày 09/8/2019, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp rà soát, điều chỉnh nội dung khối lượng và dự toán dự án "Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 50.000 vùng bắc sông Tiền". Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban KHTC, Ban ĐTTNN, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam.

Mục tiêu của dự án là đánh giá đặc điểm phân bố, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc sông Tiền; đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc sông Tiền.

 Các hoạt động chủ yếu cửa dự án như sau:

 - Thu thập tài liệu: Tổng hợp các thông tin, tài liệu hiện có liên quan đến dự án, gồm: các thông tin về địa lý nhân văn, các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu điều tra, đánh giá, lập bản đồ địa chất thủy văn trong vùng dự án.

 - Thực hiện các dạng công tác: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất; khảo sát địa vật lý; công tác khoan ĐCTV; công tác bơm hút nước thí nghiệm; công tác trắc địa; công tác lấy và phân mẫu địa chất; công tác lấy và phân tích mẫu nước; công tác quan trắc động thái nước dưới đất.

 - Tổng hợp kết quả đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án.

 Sau khi rà soát, Liên đoàn đề nghị điều chỉnh giảm khối lượng khoan và các công tác kèm theo của 2 lỗ khoan BST24, BST24a. Hai lỗ khoan này được thiết kế để nghiên cứu tầng chứa nước n21 và qp3 sau đó đưa vào mạng quan trắc thường xuyên tài nguyên nước điểm Q602 - Cái Bè (Quy hoạch theo QĐ16). Tuy nhiên, khi triển khai thi công Tiểu dự án 2 "Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu", cụm lỗ khoan Q602 đã được thi công hoàn thành trong năm 2018.

lat_19082019Sơ đồ vị trí lỗ khoan dự án và các lỗ khoan đề nghị cắt giảm sau rà soát, điều chỉnh

Một số hình ảnh của buổi họp./.

lat_19082019_4

lat_19082019_3

lat_19082019_1

lat_19082019_5

(TTDLTNN)

Newer news items:
Older news items: