Thu09192019

Last update12:46:00 AM GMT

Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

There are no translations available.

Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=581&lang=en