Sat04102021

Last update11:50:42 PM GMT

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

IMG_6611Sáng ngày 25/7/2019 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Ông Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - chủ trì Hội nghị; Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Triệu Đức Huy và Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nguyễn Mạnh Cường đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chính lãnh đạo Văn phòng, các Ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể các cán bộ, viên chức khối cơ quan Trung tâm đã về dự hội nghị.

Thông báo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Năm 2019 Trung tâm được Bô giao thực hiện: 04 nhiệm vụ Chính phủ trong đó 03 nhiệm vụ chuyển tiếp và 01 nhiệm vụ mở mới giai đoạn II; 08 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ trong đó 07 nhiệm vụ chuyển tiếp và 01 nhiệm vụ mở mới; 02 nhiệm vụ đặc thù; 01 nhiệm vụ đối ứng; 01 nhiệm vụ sửa chữa tài sản cố định; 04 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp; 01 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở chuyển tiếp, 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở mở mới; 01 dự án mua sắm, sửa chữa tăng cường thiết bị. Các đề tài khoa học công nghệ do Trung tâm thực hiện đều bám sát chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, kết quả của các đề tài đã trực tiếp phục vụ và được áp dụng trong các đề án, dự án lớn do Bộ TN&MT giao cho Trung tâm thực hiện. Trung tâm cũng triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ, các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ và thông báo kết luận tại các cuộc họp của lãnh đạo Bộ TNMT.

IMG_6608Ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thông báo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Trung tâm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm đối với các đơn vị trực thuộc sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm; lãnh đạo Trung tâm thường xuyên tổ chức giao ban với các phòng ban quản lý để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; nội bộ Trung tâm luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, ông Triệu Đức Huy cho biết:
- Trung tâm chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và các đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT.
- Trung tâm chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Quan tâm chỉ đạo các đề án kết thúc lập báo cáo tổng kết, in nộp lưu trữ. Kiểm tra kỹ thuật và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn năm 2019 do các đơn vị thực thuộc. Đôn đốc các đơn vị tăng cường và thường xuyên kiểm tra thi công, nghiệm thu tại thực địa.
- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu ở các đơn vị trực thuộc phục vụ tốt cho công tác nghiệm thu xác định giá trị khối lượng hoàn thành các nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng nghiệm thu Trung tâm QH&ĐT TNN QG, thanh quyết toán các nhiệm vụ được giao đúng quy định, đúng thời hạn.
- Tiếp tục đông đốc, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kế hoạch -  tài chính tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm; rà soát các nhiệm vụ, điều chỉnh kịp thời kế hoạch dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung Tâm.
- Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ mang tính chiến lược, tổng thể về quản lý, sử dụng tài nguyên nước quốc gia, quản lý theo lưu vực, chia sẻ nguồn nước xuyên quốc gia.

Tại Hội nghị, ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 và mong rằng Trung tâm tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực trong công tác quy hoạch, điều tra tài nguyên nước và hoàn thành tốt những nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm đã đề ra.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

IMG_6613

IMG_6620Đại diện các đơn vị trực thuộc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

IMG_6643Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

IMG_6653Các tập thể đạt thành tích xuất sắc được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ TNMT

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: