Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Cảnh báo và Dự báo TNN

8_FILEminimizerSáng ngày 17/7/2019, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐTTNNQG) đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng tham dự Hội nghị có toàn bộ cán bộ, viên chức Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạ - Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo TNN báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của đơn vị.
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
- Trong năm 2019, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao thực hiện: 01 Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” và 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở ”Nghiên cứu xây dựng công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất”. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao, trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tìm kiếm công việc từ sản xuất dịch vụ.
- Trung tâm đã thực hiện tốt và đúng tiến độ kế hoạch được giao. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Trung tâm QH&ĐT TNN QG, các quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo và thông báo kết luận tại các cuộc họp của lạnh đạo Trung tâm.
- Tổng giá trịn thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao trong 6 tháng đần năm 2019 đạt 50,26 %. Tiến độ ứng vốn kho bạc, giải ngân so với kế hoạch đạ 37,73%.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, căn cứ vào quyết định giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019, Trung tâm đã chỉ đạo các phòng triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, công tác quản lý, chỉ đạo chung tương đối sát thực và hiệu quả.
- Hàng tháng, Trung tâm tổ chức họp sản xuất với các phòng để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ.
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 như:
- Về quan trắc tài nguyên nước dưới đất: Tổng hợp cơ sở dữ liệu của các vùng quan trắc từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019; Báo cáo, đánh giá chất lượng số liệu quan trắc; biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất hang tháng; Hoàn thiện niên giám tài nguyên nước năm 2018; Tiếp tục cập nhật CSDL quan trắc TNN trên phần mềm mới;
- Về Quan trắc tài nguyên nước mặt: tổng hợp cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước mặt; Biên soạn bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông Srêpook hang tháng, quý; Báo cáo đánh giá chất lượng tài liệu chỉnh lý, chỉnh biên năm 2018 tại các trạm quan trắc nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Tiếp tục nghiên cứu sử dụng mô hình MO, áp dụng thử cho lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, lưu vực sông Srêpôk.
- Hoàn thiện bản tin chuyên đề dự báo, cảnh báo tốc độ hạ thấp mực nước và xâm nhập mặn vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng ven biển Bắc Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiện vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2019.
- Tham gia xây dựng văn bản pháp quy về dự bán, cảnh báo tài nguyên nước; quy định kỹ thuật quan trắc dự báo, cảnh bán TNN;
- Tiếp tục triển khai đề tài”Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất. ”
- Tiếp tục hợp tác với Phần Lan và Viện khoa học khí tượng thủy văn - Biến đổi khí hậu nghiên cứu bổ cập nhân tạo nước dưới đất ở Quy Nhơn.
- Tiếp tục thực hiện công tác nội nghiệp của dự án ”Quan trắc tài nguyên nước tỉnh Hưng Yên năm 2019”
Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đánh giá cao những nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mà Trung tâm thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Tống Ngọc Thanh cũng yêu cầu đơn vị thực hiện nhanh chóng, đảm bảo yêu cầu về tiến độ cũng như chất lượng các dự án, đề án mà đơn vị đang thực hiện.
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã thành công tốt đẹp./.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

5_FILEminimizer

4_FILEminimizerToàn cảnh hội nghị(TTDLTNN)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: