Tue04202021

Last update06:30:44 AM GMT

Đại hội Công đoàn cơ quan Trung tâm QH&ĐTTNNQG lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024

IMGre_70Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2024Được sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm, sự chỉ đạo của Đảng ủy, sáng ngày 02/7/2019, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia lần thứ 4 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có ông Tống Ngọc Thanh – Bí thư đảng ủy - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG và toàn thể đoàn viên công đoàn Cơ quan trung tâm. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có: ông Trịnh Đình Duyên, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung tâm – Phó Chánh văn phòng, ông Đinh Ngọc Chức -  Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan Trung tâm - Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài Chính, bà Phạm Thị Thùy  - Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan Trung tâm - Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài Chính.

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch ông Trịnh Đình Duyên báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn Cơ quan Trung tâm lần III, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2014.

IMGre_32Ông Trịnh Đình Duyên báo cáo tại đại hội
Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ III Công đoàn cơ quan Trung tâm, nhiệm kỳ 2014 – 2019:
- Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, trong tình hình đất nước gặp nhiều khó khan, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động, đặc biệt là vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống…. Song, với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên, người lao động của Công đoàn cơ quan trung tâm vẫn phát triển cả về số lượng và chất lượng; cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đoạn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua doàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.
- Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Trung tâm và Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Trung tâm đã đề ra; hoạt động của các cấp Công đoàn đã có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao đọng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019 - 2024:
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc.
- Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động.
- Vận động cán bộ, đoàn viên nâng cao chất lượng tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách; tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
- Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyến, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức vững mạnh toàn diện.
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
- Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh,

IMGre_34ông Đinh Ngọc Chức báo cáo tại đại hội

Tiếp đó ông Đinh Ngọc Chức đã trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm nhiệm kỳ III:
- Trong suốt nhiệm kỳ số nhân sự ban chấp hành tương đối ổn định, không có sự thay đổi biển động lớn, duy nhất đến cuối nhiệm kỳ có 01 đồng chí xin nghỉ không lương; Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Trung tâm đã xây dựng, ban hành được quy chế làm việc, quy chế chi tiêu tài chính, quy chế phối hợp công tác và chương trình công tác toàn khóa;Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Trung tâm đã thực hiện chế độ hội họp tương đối đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; Các Ủy viên Ban chấp hành tham dự đầy đủ các hội nghị định kỳ của Ban chấp hành theo quy định.
- Bên cạnh đó Ban chấp hành công đoàn cơ quan Trung tâm nhiệm kỳ III vừa qua cũng còn tồn tại một số nhược điểm như: Chỉ đạo điều hành của BCH ở từng thời kỳ, từng chuyên đề còn nặng về hình thức, văn bản giấy tờ; Việc chỉ đạo giữa BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm với các tổ chức công đoàn có những nơi, những lúc chưa được thường xuyên theo quy định, còn thiếu sự chặt chẽ đồng bộ; Do kiêm nhiệm nên còn có những đồng chí Ủy viên chưa phát huy được đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình.

Một số hình ảnh của đại hội:

IMGre_3

IMGre_12

IMGre_20Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

IMGre_49Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

IMGre_78

(TTDLTNN)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: