Sat10162021

Last update01:17:27 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2019 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 5.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế dâng so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 1,95m tại xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,82m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,65m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,93m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 tại các công trình quan trắc có xu thế dâng chiếm ưu thế so với mực nước tháng 5.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ là chính so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 1,86m tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK160T) và giá trị dâng cao nhất là 2,89m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 25,25m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,19m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 tại các công trình quan trắc có xu thế dâng chiếm ưu thế so với mực nước tháng 5.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế dâng và hạ so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 2,88m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK145T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,01m tại xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đawsk Lắk (LK30T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,06m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,26m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 tại các công trình quan trắc có xu thế dâng so với mực nước tháng 5.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 5 tại Gia Lai ở TT.Chư Ty, huyện Đức Cơ đạt 30,76m (LK165T). Tại Lâm Đồng ở Phường 2, TP.Bảo Lộc đạt 125,06m (C10o) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở quanh khu vực này

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ là chính so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 2,22m tại xã Vinh Quang, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK140T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,63m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,56m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 tại các công trình quan trắc có xu thế dâng so với mực nước tháng 5.

Chi tiết xem tại đây


Newer news items:
Older news items: