Tue09282021

Last update04:06:29 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2019 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm, 10 năm trước cho toàn vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 5.

Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Q.156).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 12,27m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 5.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế hạ là chính. Giá trị hạ thấp nhất là 2,11m xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.86a) và giá trị dâng cao nhất là 0,84m xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Q.156a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q. 82a) và sâu nhất là 29,52m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 có xu thế dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 5.

Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 80-84 % giá trị giới hạn cho phép.

Chi tiết xem tại đây


Newer news items:
Older news items: