Tue10262021

Last update12:17:51 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04 năm 2019 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 4.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 1,10m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1) và giá trị dâng cao nhất là 2,04m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,69m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,97m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK132T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 tại các công trình quan trắc có xu thế dâng chiếm ưu thế so với mực nước tháng 4.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 3,26m tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK166T) và giá trị dâng cao nhất là 0,75m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB2-I).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 24,53m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,9m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 tại các công trình quan trắc có xu thế dâng chiếm ưu thế so với mực nước tháng 4.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế dâng và hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 4,16m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5o) và giá trị dâng cao nhất là 1,14m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK86T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,05m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,41m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 4.

Cảnh báo: Độ sâu mực nước trung bình tháng 4 tại Gia Lai ở TT.Chư Ty, huyện Đức Cơ đạt 33,57m (LK165T). Tại Lâm Đồng ở Phường 2, TP.Bảo Lộc đạt 125,05m (C10o) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở quanh khu vực này

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 1,14m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T)

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,87m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,42m tại     xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 4.

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: