Tue03092021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04 năm 2019 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 4.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,65m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (QT5a-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,53m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,61m tại TdT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với thực đo tháng 4.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,67m tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam (QT11b-QD).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,21m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,56m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam (QT17-QD).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với thực đo tháng 4.

Chi tiết xem tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: