Mon09272021

Last update04:06:29 AM GMT

Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW về Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

There are no translations available.

Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Chi tiết xem tại: http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=565&lang=vi

Newer news items:
Older news items: