Wed10212020

Last update02:00:00 PM GMT

Lễ bàn giao Tiểu dự án 2 "Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu"

da3Ngày 8/5/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Lễ bàn giao Tiểu dự án 2 “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu” thuộc Hợp phần 1 của Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bến vững đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Đức Phú - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng (Bộ TN&MT); đại diện Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm; đại diện Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang; đại diện Liên danh nhà thầu An Phước - Hymetco - Phong Phú.

Dự án “Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu” là một tiểu dự án thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng Sông Cửu Long”.

Mục tiêu dự án là Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm Nâng cấp và hoàn thiện mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất hiện đại, đồng bộ bảo đảm cung cấp thông tin về số lượng, chất lượng nước và các tác động tới nguồn nước đầy đủ, kịp thời phục vụ quản lý tài nguyên nước đáp ứng các yêu cầu về nước dưới đất cho phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, góp phần kiểm soát được hiện trạng khai thác, sử dụng các nguồn nước dưới đất vùng ĐBSCL trên cơ sở thông tin, dữ liệu chính xác; tạo lập công cụ thông tin cho quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch về tài nguyên nước dưới đất.

Đến nay, Tiểu dự án 2 - giai đoạn 1 Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) đã hoàn thành đầu tư.

da1Ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phát biểu tại buổi lễ bàn giao (Nguồn: BTNMT)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng đã tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện giai đoạn 1, Tiểu dự án 2 theo Kế hoạch đã được Bộ TN&MT phê duyệt. Cụ thể, gói thầu xây dựng lỗ khoan (giai đoạn 1) do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia thực hiện; gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị truyền và giám sát lỗ khoan (giai đoạn 1) do Liên danh nhà thầu An Phước - Hymetco - Phong Phú thực hiện.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cho rằng, với sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, sự nỗ lực của các nhà thầu Trung tâm QH&ĐTTNNQG và Liên danh nhà thầu An Phước - Hymetco - Phong phú, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ TN&MT và các cơ quan chức năng, đến nay giai đoạn 1 Tiểu dự án 2 đã hoàn thành. Kết quả là đã đầu tư được 1 hệ thống mạng quan trắc nước dưới đất đồng bộ và hiện đại cho 159 công trình quan trắc trên địa bàn 13 tỉnh ĐBSCL, phù hợp với định hướng trong quy hoạch mạng quan trắc tài nguyên và môi trường nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng đã được Chính phủ phê duyệt.

Trung tâm QH&ĐTTNNQG là đơn vị được Bộ TN&MT giao thực hiện gói thầu xây dựng lỗ khoan. Đến nay Trung tâm đã hoàn thành gói thầu với 159 công trình quan trắc tại 13 tỉnh ĐBSCL biến mạng quan trắc tại Đồng bằng sông Cửu Long thành mạng quan trắc hiện đại, có khả năng tích hợp, phân tích, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã cùng ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của Tiểu dự án 2 “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện BĐKH”.

da3Ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của Tiểu dự án 2 (Nguồn: BTNMT)

Sau khi hệ thống mạng quan trắc đi vào hoạt động, các thông số, chỉ tiêu thu thập được sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có được thông tin về số lượng, chất lượng nước; các tác động của BĐKH tới nguồn nước đầy đủ, kịp thời. Từ đó, giúp chúng ta kiểm soát được hiện trạng khai thác, sử dụng, các nguồn nước dưới đất vùng ĐBSCL để kịp thời phục vụ quản lý tài nguyên nước, đáp ứng các yêu cầu về nước dưới đất cho phát triển kinh tế - xã hội.

(TTDLTNN)


Newer news items:
Older news items: