Tue04202021

Last update06:30:44 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Bắc Trung Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Holecene (qh) và Pleistocene (qp). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 3.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,58m tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT7-QB) và dâng cao nhất là 0,26m tại phường Trường Sơn, Tp. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (QT9-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là 14,19m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HĐ).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 3.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ không đáng kể so với tháng 2. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (QT15a-QB) và dâng cao nhất là 0,25m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (QT11a-TH).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 13,06m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 3.

Cảnh báo: Mực nước tầng chứa nước qp trong tháng 3 năm 2019 đã xuống đến mức thấp nhất và sớm hơn các năm trước đây ở một số nơi có địa hình cao ven sông Mã của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị và hộ khai thác sử dụng nước thuộc tầng chứa nước qp nằm trong khu vực mực nước hạ thấp cần chú ý quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: