Mon03082021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2019 vùng Nam Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Nam Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính Pleistocene (qp) và Pliocenen (n) như sau. Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 2.

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 32/37 công trình mực nước hạ và 5/37 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,05m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302C).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,40m tại Phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,45m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 2.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ là chính, có 14/23 công trình mực nước hạ, 4/23 công trình mực nước dâng và 5/23 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,08m tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh (Q003340) và giá trị dâng cao nhất là 0,57m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 31,34m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,29m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340)Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 2.

Cảnh báo: Tại Thành phố Hồ Chí Minh độ sâu mực nước trung bình tháng 2 ở quận 12 tại phường Đông Hưng, đạt 31,34m (Q019340) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ là chính, có 8/18 công trình mực nước hạ, 4/18 công trình mực nước dâng và 6/18 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020) và giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1).Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,62m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q039340M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,39m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 2.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ là chính, có 13/24 công trình mực nước hạ, 6/24 công trình mực nước dâng và 5/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương (Q22504TM1) và giá trị dâng cao nhất là 1,84m tại TT Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Q21104T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,04m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,82m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 2.

Cảnh báo: Tại Thành phố Hồ Chí Minh độ sâu mực nước trung bình tháng 3 ở quận 12 tại phường Trung Mỹ Tây đạt 24,99m (Q011040) vượt quá 50% mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước có áp. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với tháng 1 có xu thế hạ, có 14/19 công trình mực nước hạ và 5/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,54m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217040).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 22,86m tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Q604060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 4,82m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 tại các công trình quan trắc có xu thế hạ chiếm ưu thế so với mực nước tháng 2

Xem chi tiết tại đây


Newer news items:
Older news items: