Mon03082021

Last update02:00:00 PM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2019 vùng Tây Nguyên

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và 5 năm trước cho toàn vùng Tây Nguyên và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 2.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 2,02m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,32m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,81m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T).Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 2,77m tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK113T) và một công trình có mực nước dâng là 0,29m tại xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (C4a).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 21,69m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (LK71T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,13m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 hạ so với mực nước thực đo tháng 2.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 2,75m tại xã DLiê Yang, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T) và một công trình có mực nước dâng là 0,11m tại xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk (C4b).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,28m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,29m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1, có 19/22 công trình có mực nước hạ và 3/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,45m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 18,89m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,38m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK59T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2

Chi tiết xem tại đây


Newer news items:
Older news items: